Publicerad:

Nya insatser för att minska och motverka segregationen

Det kommunövergripande och högt prioriterade arbetet med Samhällsbyggnadslyftet pågår i kommunen sedan 2021. Nu har vi beslutat om fyra nya sociala insatser som ska stärka levnadsvillkoren, gemenskapen och tryggheten i hela kommunen.

Syftet med Samhällsbyggnadslyftet är att minska och motverka segregationen i kommunen samt stärka hela kommunens attraktivitet. Som en del i detta arbete har kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 7 juni beslutat om fyra nya sociala insatser. Målet är att insatserna på olika sätt ska bidra till att minska arbetslösheten, förbättra barns uppväxtvillkor, stärka förtroendet för myndigheter samt öka tryggheten i kommunen.

Helen Kavanagh Berglund är biträdande kommundirektör i Sigtuna kommun och glad och stolt över arbetet med de sociala insatserna:

De förstärkta sociala insatserna bygger på en gedigen och kommunövergripande process där vi har frågat kommunens medarbetare hur de tycker att vi kan förbättra vårt arbete för att minska och motverka segregation. Genom deras samlade kompetens, kreativitet och engagemang fick vi in många idéer på insatser som vi skulle kunna arbeta vidare med! Nu tar vi fyra av de bästa idéerna och utvecklar dem vidare tillsammans med civilsamhället och näringslivet i kommunen.

Detta är de fyra förstärkta sociala insatserna:

Steg mot försörjning

Vi ska förbättra stödet för kommuninvånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att implementera en ny arbetsmetod med fokus på samverkan ska fler invånare ges möjligheten att komma ut i studier och arbete.

Utvecklat föräldraskapsstöd

Fler föräldrar i kommunen ska erbjudas kurser och träffar med stöd, inspiration och diskussion om föräldraskap. Arbetet kommer särskilt vända sig till föräldrar födda i ett annat land än Sverige.

Stadsdelsmammor

Kommunen ska anställa en grupp kvinnor födda i andra länder än Sverige, med uppgift att hjälpa och stötta andra kvinnor med liknande bakgrund. Stadsdelsmammorna kommer att kunna hjälpa till i en mängd olika frågor, anordna aktiviteter och finnas på plats i olika delar av kommunen.

Aktiviteter för ökad trygghet och delaktighet

Vi satsar extra på aktiviteter som ska bidra till trygga platser för möten och gemenskap i Valsta. Exempel på detta är Brobyggets kostnadsfria sport- och fritidsaktiviteter på Valsta torg. Beslutet om denna insats togs på kommunstyrelsens sammanträde redan den 9 maj och aktiviteterna är redan igång. Utöver Brobyggets verksamhet kommer dessa medel också att gå till att utöka kommunens verksamhet på mötesplatsen i Valsta.

För att bekämpa utanförskapet och otryggheten genomför kommunledningen nu den största enskilda reformen i kommunens historia kallad Samhällsbyggnadslyftet. Vi jobbar brett och hela den kommunala förvaltningen är involverad. De här specifika insatserna kommer kunna leda till inkludering bland de som annars riskerar att fastna i utanförskap, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Utöver sociala insatser består satsningen Samhällsbyggnadslyftet även av en ny inriktning för samhällsplaneringen. Inriktningen ska bland annat bidra till trygga livsmiljöer, fler mötesplatser, ett differentierat näringsliv och en större balans mellan boendeformerna i kommunen.

Mer information om Samhällsbyggnadslyftet

Aktivitetsytan på Valsta torg framför Valsta centrum

Brobyggets aktiviteter på Valsta torg är en del av de sociala insatserna som beslutats inom ramarna för Samhällsbyggnadslyftet. Foto: Sigtuna kommun