Publicerad:

Årsredovisningen för 2021 antogs på gårdagens fullmäktige

Bokslutet visar på att kommunen har en långsiktig, robust och stabil ekonomi. Trots att året präglats av pandemin så har verksamheten lyckats leverera mot de ambitiösa mål som politiken satt upp och för andra året i rad stänger vi året med goda resultat.

Hör kommunstyrelsens ordförande Olov Holst sammanfatta bokslutet för året.

Årsredovisningen visar och redogör för utfallet av verksamhetsåret, hur verksamhetens finansierats och hur den ekonomiska ställningen är vid utgången av verksamhetsåret.

Här kan du ta del av årsredovisningen för 2021