Publicerad:

Sigtuna kommun beslutar om fler satsningar under 2022

Mål och budget för 2022 fastställdes redan i juni 2021 och på kommunfullmäktige den 2 december gjordes de slutliga kompletteringarna.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Det känns bra att vi bland annat genom att ha skapat ordning och reda i ekonomin nu kan göra dessa satsningar för att möta behoven som finns i kommunen ännu bättre. Lite extra glädjande är det att vi utöver de cirka 40 miljoner kronor som vi redan satsar på tryggheten, nu kan tillföra ytterligare 1,5 miljoner kronor för trygghetsskapande åtgärder.

Bland de ytterligare investeringar som nu görs syns bland annat dessa:

  • 1,5 miljoner kronor extra tillförs arbetet med trygghetsskapande åtgärder. Dessa ska göras i samverkan med fastighetsägare och föreningar i Valsta och Märsta centrum genom de två BID-föreningarna (BID - Business Improverment Districts).
  • Två och en halv miljoner kronor går till att bekämpa skadeinsekten granbarkborren som orsakar stora skador på vår granskog.
  • En miljon kronor går till att förstärka dialogen med kommunens äldre, bland annat genom att arrangera en äldreriksdag.
  • Skolan får extra resurser för olika typer av satsningar på exempelvis lärmiljöer och läromedel.
  • Tjugo miljoner kronor investeras för konstsnöanläggning till Äppelspåret i Hällsbo, som Sigtuna OK planerar anlägga och sköta.

Sigtuna kommuns vision är att vara en av Sveriges bästa kommuner att leva, bo och verka i. I styrdokumentet Mål och budget 2022-2024 beskrivs satsningar, åtgärder och investeringar som behövs för att nå dit, samt vad de får kosta.
Den 17 juni i år godkändes dokumentet i Kommunfullmäktige.
Eftersom förutsättningar kan förändras får alla nämnder chansen att komma in med en kompletteringsbudget i november.

När kompletteringsbudgeten sammanställts fanns pengar från ökade skatteintäkter och statsbidrag över för att göra ytterligare investeringar.

Kompletteringsbudgeten antogs i kommunfullmäktige den 2 december.

Här kan du läsa vad alla nämndordföranden säger inför satsningarna kommande år.