Publicerad:

Sigtuna kommuns mål och budget för 2021-2023

Under kommunfullmäktige måndag 30 november, antogs Sigtuna kommuns mål och budget för 2021-2023. Därmed är det beslutat hur skatteintäkterna och stadsbidragen kommer att fördelas mellan de olika kommunala verksamheterna samt vilka satsningar och åtgärder som planeras kommande år.

Sigtuna kommuns totala budget för 2021 ökas på med 128 miljoner kronor jämfört med 2020.
Det långsiktiga målet är att Sigtuna om några år ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner inom samtliga våra verksamheter.

Sigtuna kommun är redan bland de allra bästa vad gäller meritvärden och antal elever som når kunskapsmålen i grundskolans årskurs nio. För ytterligare satsningar, som att intensifiera arbetet med att öka andelen legitimerade lärare, tillförs barn- och ungdomsnämnden omkring 58 miljoner kronor.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Tack vare väl genomförda reformer de två senaste åren har vi kunnat sanera och förstärka ekonomin, vilket gör att vi kan tillföra kärnverksamheterna; förskola, skola, vård, omsorg och trygghet ytterligare resurser.

Han tillägger:

Dessutom kan vi också skapa en buffert på 150 miljoner kronor för de utmaningar som vi kommer ha efter pandemin.

Coronapandemin har slagit mycket hårt mot kommunen och en av konsekvenserna är en ökad arbetslöshet. För att stärka uppdraget att hjälpa arbetslösa att komma i egen försörjning, bland annat genom utökad jobbcoachning och fler arbetsträningsplatser, tillförs utbildning- och arbetsmarknadsnämnden drygt 33 miljoner kronor.

En annan utmaning är segregationen i kommunen. 2021 kommer därför Samhällsbyggnadslyftet att påbörjas.

Skattesatsen för kommunens invånare 2021 kommer att vara oförändrad och ligger därmed kvar på 20.0 procent.