Publicerad:

Ingen smitta inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamheter

Idag finns ingen smitta på varken särskilda boenden, hemtjänsten eller inom omsorgen i Sigtuna kommun. Tidigt infört besöksförbud, närvarande chefer och tydliga rutiner pekar Lena Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ut som avgörande faktorer för att hindra smittspridning.

Redan i slutet av maj kunde vi konstatera att vi lyckats stoppa smittspridningen på våra särskilda boenden för äldre, vilket känns fantastiskt, säger Lena Söderman.

Besöksförbudet inom äldreomsorgen och besöksrestriktionerna inom omsorgen som tidigt infördes har varit svårt för berörda, men Lena Söderman poängterar vikten av att fortsätta minimera antalet personer som brukare träffar även fortsättningsvis.

Vi vet att det är påfrestande för både brukare och anhöriga, men det är en viktig faktor för att minimera smittspridningen. Våra äldreboenden har öppnat upp för säkra besök utomhus med hjälp av plexiglas och vi kommer fortsätta se över alternativ för hur man kan träffa sina anhöriga på ett säkert sätt.

Närvarande chefer en bidragande faktor

Under våren och sommaren har rutiner och arbetssätt satt sig och medarbetarna har blivit mera trygga i att arbeta smittförebyggande.

Ledarskapet är en bidragande faktor. Många verksamheter har arbetat med ett närvarande tydligt ledarskap, vilket är särskilt viktigt under press där nya förutsättningar och omställningar varit del av vardagen, säger Lena Söderman.

God tillgång på skyddsutrustning

Tillgång till skyddsutrustning har funnits från start. Kommunen har också sett över tillgången på skyddsutrustningen inom verksamheterna under sommaren och säkerställt att det finns ett lager inför hösten.

Fortsätt hålla i och hålla ut

Pandemin pågår fortfarande, det är inte över. Men tillsammans kan vi minska smittspridningen av coronaviruset. Vi följer myndigheternas rekommendationer och påminner om att hålla i, hålla ut och hålla avstånd, men fortsätta hålla kontakten med nära och kära.

Läs mer om hur vi jobbar med coronaviruset här Öppnas i nytt fönster.

Lena Söderman, MAS

Lena Söderman, medicinskt ansvarig sjuksköterska Sigtuna kommun