Samlingar

Sigtuna museums kulturhistoriska samlingar består av arkeologiska och etnologiska föremål samt konst. Sök i samlingarna, boka ett besök på magasinet, hitta tidigare publikationer och information om inlämning, donation och lån.

Ett museiföremål från Sigtuna museums föremålsarkiv

Ett arkeologiskt föremål i magasinet. Foto: Rosie Alm

Konstsamling

Museets samling av etnologisk karaktär är mindre än den arkeologiska samlingen, och omfattar främst sigtunaföremål från 1700-talet fram till dags dato. De delar av samlingen som inte står på plats i museets olika byggnader och historiska miljöer, förvaras i samma magasin som de arkeologiska föremålen. Där är de tillgängliga för forskning och pedagogik.

Etnologisk samling

I vårt föremålsmagasin förvarar vi de allra flesta av de fynd som grävts fram av arkeologer i Sigtuna stad, från 1910-talet och fram till idag. Från och med 2016 kommer vi även att ta hand arkeologiska fynd från utgrävningar i kommunen som helhet. De många föremålen är en kulturskatt. Därför är magasinet klimatiserat och anpassat för att förvara dem på bästa sätt ur bevarandesynpunkt.

Magasinets verksamhet står på tre ben – föremålsvård, forskning och förmedling. Föremålsvården har under en tid varit det tyngsta av benen men vi tar också ofta emot forskare som vill studera föremålen samt specialbokade besökare, både skolklasser och intresserad allmänhet, för att visa föremålen och förmedla de historier de berättar.

Arkeologisk samling

Museet konstsamling Innefattar konst som köpts in under museets hundraåriga verksamhet. Företrädesvis med motiv från Sigtuna, av konstnärer med lokalanknytning. Samlingen omfattar målningar, teckningar samt illustrationsoriginal till bokverk om Sigtuna.

Sigtuna kommuns konstsamling inefattar all offentlig konst i kommunen som finns i de offentliga rummen som gator och torg och i kommunens fastigheter.