Utställningar

Basutställningen Sigtunahistorier finns på Sigtuna museum, Rådhuset och Drakegården. Tillfälliga utställningar och program finns på flera av våra platser.

Ett utställningsrum med en röd träbåt, flera resväskor staplade på varandra och en vägg med olika ansikten och texter.

Flytt & resa-rummet i basutställningen Sigtunahistorier på Sigtuna museum. Foto: Rosie Alm.