Tidigare utställningar

Här kan du läsa om tidigare utställningar på Sigtuna Museum & Art.

Cristian Soto

Foto Cristian Quinteros Soto.

Installationer av konstnärerna Cristian Quinteros Soto och Jesper Thour

10 februari - 24 april 2022, ValstaKonst

Cristian Quinteros Soto

I en ny installation skapad specifikt för ValstaKonst undersöker konstnären och Sigtunabon Cristian Quinteros Soto komplexa interaktioner som finns i offentliga omklädningsrum. I hybridomklädningsrummet/gallerirummet på ValstaKonst undersöker Soto kommunikationen som sker i ett omklädningsrum, och hur själva rummet fungerar som ett utrymme där man tillfälligt kan undvika samhälleliga normer – där samspelet mellan nakna kroppar skiljs från sexuellt. konnotation – samtidigt som man erkänner det komplexa utanförskapet som kan ske på dessa offentliga platser.

Genom att fördjupa sig i Valsta simhalls historia och dess arkitektur, tillsammans med svenska samhällsnormer, lyfter projektet omklädningsrummet från ett övergångsutrymme man passerar genom på vägen till bassängen, till slutmålet i sig. Som en fallstudie undersöker Sotos konstverk och föreslår nya sätt att överväga, interagera och samtala med varandra.

Cristian Quinteros Soto utforskar i konstnärliga praktik hur platser för kollektiv nakenhet skapar potential till att neutralisera de förväntningar som kroppen utsätts för i samhället. Kan dessa rum möjliggöra en dialog om kroppen som är frikopplad från de ramar som finns i samhället?

En stor del av arbetet går ut på att fysiskt närvara på platser där kollektiv nakenhet praktiseras. Det föll sig naturligt att prata om nakenhet, kroppsnormer och metoder för omsorg i sådana rum. Arbetet är ett utforskande av den nakna kroppen utanför kroppskomplex och sexualisering. Genom att utföra samtalen på platser skapade för nakenhet försöker jag förstå hur ett sådant rum ändrar vår syn på kroppen och vilka metoder som finns för att möjliggöra en normalisering av den icke-normativa kroppen.

Cristian tog examen från Kungl. Konsthhögskolan 2021. Hans verk och presentationer har tidigare visats på platser som, Konstakademin, 10:th Berlin Biennale, IASPIS, Botkyrka Konsthall Marabouparken, och Tensta Konsthall.

Ett konstverk som föreställer en varg och en skog.

Foto Jesper Thour.

Jesper Thour

ValstaKonst är stolta över att presentera en ny, uppslukande installation av konstnären Jesper Thour. Utställningen består av målningar och skulpturer arrangerade i teaterliknande scenografi och kretsar kring återkommande teman i konstnärens liv så som manlighet, grupptillhörighet, utanförskap och barndomsminne. Representationer av tigrar och andra ensamma rovdjur visar på trycket av att vara en del av gruppen och risken att inte passa in, medan skådespelet i omklädningsrummet illustrerar prövandet av nya identiteter och skyddet och säkerheten det ger.

Konstverkens lätta estetik påminner om barnillustrationer men ger ändå en glimt till det tunga sociala trycket för att bli växa upp och hur dessa tryck fortsätter långt utanför skolsystemet. Genom att sammanföra bilder av unga pojkar, vilda djur, masker och natur, väcker Thours installation minnen av de hierarkiska lekar som är så viktiga i barndomen och tonåren, och hur dessa sociala spel kan förbli relevanta i vuxenlivet.

Jesper Thour (f. 1993, Växjö, Sverige) är en bildkonstnär som huvudsakligen arbetar med måleri och installation. Hans konstutövning fokuserar på maskulinitet, grupptillhörighet och hans egna tillkortakommanden, fabler ur en pojkes bildvärld med vuxenperspektiv.

Barn hänger u

DO IT, ValstaKonst

20 maj – 19 december 2021, ValstaKonst

do it började i Paris 1993 som ett samtal mellan curatorn Hans Ulrich Obrist och konstnärerna Christian Boltanski och Bertrand Lavier. De var nyfikna på att undersöka vad som skulle hända om de startade en utställning, som ständigt skulle skapa nya versioner av sig själv. För att testa idén bjöd de in tolv konstnärer att komma med förslag på konstverk, som skulle baseras på skrivna instruktioner eller ”noter”. Dessa skulle vara öppna att tolka på nytt varje gång de presenterades. Instruktionerna översattes sedan till nio olika språk och ställdes samman till en bok, som spreds internationellt.

Sedan dess har hundratals konstnärer bjudits in att bidra med ytterligare instruktioner. do it har ägt rum över hela världen – från Österrike till Australien, från Thailand till Uruguay, från Canada till Island – vilket har skapat ny mening till begreppet utställning i utveckling. Varje do it-utställning är unik och platsspecifik, eftersom den engagerar det lokala samhället i en dialog som svarar på en uppsättning instruktioner. Det leder till att do it handlar mindre om kopior, bilder eller att återskapa konstverk utan mer om människors tolkningar. Ingen tolkning av samma instruktion är någonsin den andra lik!

Utställningen do it är skapad och kurerad av Hans Ulrich Obrist och organiserad av Independent Curators International (ICI), New York. do it och den medföljande publikationen, do it: the compendium, har möjliggjorts delvis tack vare bidrag från the Elizabeth Firestone Graham Foundation, the Robert Sterling Clark Foundation och med stöd av Project Perpetual och ICI’s International Forum and Board of Trustees.

Barn står runtom en glasmonter med en modell av Sigtuna på vikingatiden.

Höjdarna i Norrtil

18 juni 2021 - 16 januari 2022, Sigtuna museum

Sensationella arkeologiska fynd har gett oss fakta om höjdarna i Norrtil. Alldeles utanför Sigtuna stad gjordes en utgrävning 2018 som har gett ny kunskap om Sigtunas omland under järnålder och medeltid.

På Norrtils höjder bodde några av sin tids makthavare. Resterna av platsens forntida storgård vittnar om ett liv som delvis var detsamma som i det samtida Sigtuna.

Här ger vi ett smakprov på vad arkeologerna fann. Parallellt med vår utställning visas fler fynd från samma utgrävning på Historiska museet, i en utställning om det vi kallar vikingatiden: Läs mer om utställningen Vikingarnas värld - världens största vikingautställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.