Lån

Vi lånar gärna ut föremål till andra museer och utställningar, både inom landet och internationellt.

Utlånade föremål till utställningen på The Viking Museum.

Föremål utlånade till utställningen på The Viking Museum. Foto: The Viking Museum.

Alla museer och institutioner med utställningsverksamhet kan låna föremål. Förutsättningen är att en överenskommelse görs med Sigtuna museum som i detalj fastställer syfte, villkor och tidsbegränsning för lånet. Lånande institution ansvarar också för alla kostnader knutna till frakt och eventuella resekostnader för personlig ledsagare från museet, liksom för försäkring som täcker ansvar från utresa till återlämnande.

Det är också vanligt att forskare behöver låna föremål för naturvetenskapliga analyser vid andra institutioner. Även här gäller att ett tidsavgränsat avtal tecknas med museet där den lånande parten ansvarar för föremålens hantering under låneperioden. Eventuella frakt- och försäkringskostnader belastas den lånande parten.

Kontakta gärna vår arkeolog eller konservator med er förfrågan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.