Välkommen till Vallmon förskola

Vallmon förskola har fem avdelningar och ligger precis vid Ekillaskolan.

Rektor Ola Eneroth Fotograf Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Hos oss jobbar engagerade barnskötare och förskollärare, många med lång erfarenhet. Vi ser på förskolan som en mötesplats där alla får möjlighet att bidra, där vi utgår från barnens olika styrkor och förmågor och där glädje och delaktighet är handlingar vi värnar om.

Vi arbetar projekterande och det innebär hos oss att barnen får möjlighet att mötas i gemensamt utforskande och att de får prova sina olika hypoteser och reflektera tillsammans. Barnen är uppdelade i hemvister efter ålder och möts under dagen i mindre grupper för att kunna fördjupa sina relationer och lärprocesser. Vi använder oss av dokumentation för att se barnets lärande, kunna reflektera i vårt arbete och synliggöra vår verksamhet.

Våra pedagogiska miljöer är inbjudande, spännande och tillåtande så att barnen till stor del själva kan göra val av aktiviteter. Vi erbjuder en mångfald av material, ofärdigt material som blir till olika saker i mötet med barnens fantasi och kreativitet.

Delaktighet är ett viktigt värde och vi ser samarbete med familjerna som en viktig del av vår verksamhet.

Tillsammans med Tingvalla och Ärlingheden förskolor bildar vi ett verksamhetsområde med en gemensam ledningsgrupp. Vi hjälps åt och arbetar tillsammans på sommaren och vid andra högtider. Personalen har gemensamma möten och fortbildning.

Avdelningar

Vår förskola består av fem grupper:

Gläntan 1: 1-2 år
Gläntan 2: 1-2 år
Tuvan: 2-3 år
Dungen 1: 3-4 år
Dungen 2: 4-5 år

Detta kännetecknar Vallmon förskola:

  • Vi har engagerade, erfarna pedagoger som lyssnar och tror på barnen som mycket kompetenta människor.
  • Vi forskar och reflekterar i pedagoggruppen och tillsammans med barnen kring vad som intresserar dem och utformar en lärmiljö som kan utmana barnen i deras lärande.
  • Vi trivs bra ute och försöker vara ute varje dag oavsett väder.

Vår vision för en hållbar framtid:

  • Vi vill att barnen lämnar vår förskola som starka individer, som tror på sig själva och är modiga
  • Vi vill att barnen som lämnar vår förskola står för sina åsikter, värnar om sina medmänniskor och respekterar olikheter.
  • Vi vill att barnen som lämnar vår förskola bär en ekologisk känslighet, bibehåller sin törst efter kunskap och fortsätter att vara nyfikna

Varmt välkomna att kontakta mig med era frågor och funderingar.

Rektor Ola Eneroth

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.