Om Vallmon förskola

Vallmon förskola ligger precis vid Ekillaskolan. På Vallmon har vi ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där demokrati och kreativitet är nyckelord.