Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Syfte och innehåll

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både oss på förskolan och för er föräldrar. Förskolan har i uppdrag att främja barnens utveckling och lärande vilket tydliggörs i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, föräldrar och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt kring barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns läroprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/berättat om under det senaste året.

Utvecklingssamtal med barn 1-2 år

2-5 månader efter att barnet börjat på förskolan kallas ni till ett första utvecklingssamtal. I det samtalet deltar i första hand vårdnadshavare och ansvarig pedagog.

Utvecklingssamtal med barn 2-6 år

I februari (vecka 5-6) kallas alla barn som är 2-6 år på utvecklingssamtal. Här är barnet med på samtalet. Utifrån barnets individuella mognad, deltar barnet i förberedelse och genomförande av samtalet. Med utgångspunkt att uppnå syftet på bästa sätt väljer pedagogen om barnet är med under hela samtalet eller under del av samtalet.

Samarbetssamtal

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi tillsammans med er föräldrar behöver stötta barnet med. Kanske handlar det om omsorgssituationer (mat, trygghet, vila, toalettbesök) eller kanske om kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling. Samarbetssamtal ska vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från er eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnen vara med. Prata med era närmaste pedagoger om ni önskar ett samarbetssamtal.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.