Inskolning

Här kan du läsa mer om hur inskolningen går till.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket för oss innebär följande:

 • Inskolningen startar med ett informationsmöte. Syftet med mötet är att vårdnadshavaren ska få möjlighet att berätta om sitt barn, ställa frågor och få information om förskolan och inskolningen.
 • Inskolningsperioden är 10 dagar och avgift utgår från första dagen.
 • Vårdnadshavaren är tillsammans med barnet på förskolan mellan 9.00-14.00 under de första dagarna. När lämningen sker första gången är individuellt och beslutas i samråd mellan vårdnadshavare och personal. Det vanliga är att vårdnadshavaren är med under 3-5 dagar.
 • Under inskolningen sköter vårdnadshavaren alla rutiner så som påklädning, blöjor, mat och vila med sitt barn. På så sätt har vi som pedagoger möjlighet att se och lära av vårdnadshavaren hur just deras barn fungerar.
 • Vi önskar att det endast är en vuxen som deltar i inskolningen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.
 • Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Barn och vårdnadshavare ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten.
 • Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker kontakt.
 • Övriga barn och pedagoger introducerar det nya barnet till verksamheten. Du som vårdnadshavare deltar i de aktiviteter som barnet deltar i.
 • Vecka 1-2 går barnen här mellan klockan 9.00-14.00. Från och med dag 11 går barnen sina ordinarie tider.

Syftet med inskolningen

 • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
 • Trygga vårdnadshavare som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra vårdnadshavarna.
 • Aktiva vårdnadshavare som deltar i förskolans verksamhet.
 • God kommunikation mellan hem och förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.