Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet ger dig som vårdnadshavare en god inblick i ditt barns lärande och ska bidra till ett stärkt samarbete mellan hem och förskola runt ditt barns lärande.

Våra utvecklingssamtal

Att barnen är trygga och trivs är viktigt för både hem och förskola. Förskolan har i uppdrag att bidra till barnens utveckling och lärande vilket förklaras i läroplanen. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavare och pedagoger runt barnets utveckling och lärande samt om barnets delaktighet och bidrag i gruppen. Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande.

Lärande

Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan. Ni kommer att få ta del av fotografier eller film som visar på ert barns lärprocesser.

Vi önskar att ni inför samtalet funderar över vilket lärande och vilken utveckling ert barn har visat på/berättat om under det senaste året.

Uppföljningssamtal

1-2 månader efter att barnet börjat på förskolan kallas ni till ett uppföljningssamtal. I det samtalet deltar barnet, vårdnadshavare och ansvarig pedagog.

Utvecklingssamtal

I samband med uppstart av vårterminen hålls utvecklingssamtal för alla barn. Här deltar barnet, vårdnadshavare och ansvarig pedagog. Samtalet utgår ifrån pedagogisk dokumentation där barnets lärprocesser är i fokus. Barnet är huvudperson under samtalet där vi lyfter fram barnets upplevelser och styrkor.

Samtal utan barnet

Ibland behöver vi träffas för samtal om något som vi tillsammans med dig som vårdnadshavare behöver stötta barnet i. Det kan exempelvis handla om mat, trygghet, vila, toalettbesök, kamratskap, konflikter eller oro för barnets utveckling. Ett sådant samtal kan vi ha vid behov och initiativ till dessa kan komma från dig eller från oss på förskolan. I dessa samtal ska inte barnet vara med. Prata med barnets närmaste pedagoger om du önskar ett sådant samtal, så hittar vi en tid som passar.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.