Inskolning

På vår förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning när ditt barn börjar hos oss. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv introduktion

Föräldraaktiv introduktion innebär att ni som föräldrar är delaktiga i att skola in ert barn till verksamheten och till gruppen. Du som förälder är barnets trygghet under de första dagarna i en ny miljö med många nya intryck och samspel. Det brukar vara värdefullt att tänka på att barnet ska träna på att vara på förskolan, inte på att lämnas. Övriga barn och pedagoger tar succesivt in det nya barnet till verksamheten. Under inskolningen deltar du som förälder därför i de aktiviteter som barnet deltar i.

Första kontakt med förskolan

Innan introduktionen börjar får ni som vårdnadshavare hem ett informationsbrev. Där får ni också inbjudan till ett samtal där ni tillsammans med ert barn får möta oss pedagoger. Ni får då tillfälle att ställa frågor och berätta om ert barn.

Introduktionens längd och introduktionstider

Introduktionen pågår i 7 dagar klockan 9-14. De 3 första dagarna är du som vårdnadshavare med hela tiden. När lämning sker första gången och hur länge barnet är på förskolan utan dig kan se olika ut och beslutas mellan dig som vårdnadshavare och personalen på förskolan. Dag 4-7 behöver du vara tillgänglig och vid behov kunna vara med barnet på förskolan. Från dag 7 lämnas barnet enligt ordinarie schema, men har du möjlighet att korta ner barnets tider under de första veckorna så är vår erfarenhet att det är bra för barnet.

För äldre barn, som tidigare gått på förskola, kan eventuellt inskolningsperioden förkortas efter samtal med personalen på förskolan.

Din roll som förälder under introduktionen

Din roll som förälder under introduktionen är väldigt viktig eftersom det är med dig barnet möter förskolans rutiner och verksamhet för första gången. Det är du som tar hand om ditt barn under introduktionen, det vill säga byter blöja, tröstar, är behjälplig vid av- och påklädning, vid maten, vid vila med mera. På det sättet lär vi på förskolan oss om hur just ditt barn fungerar.

Pedagogens roll under introduktionen

Pedagogernas roll under introduktionen är att leda och presentera förskolans verksamhet, samt etablera kontakt med dig och ditt barn.

Förskolans rutiner under introduktionen

Vi presenterar förskolans rutiner från första dagen. Både du och ditt barn ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten. Vi pedagoger finns i barnets närhet och söker aktivt kontakt, men anpassar oss efter barnet.

Syfte med föräldraaktiv inskolning

Syfte med föräldraaktiv inskolning är att få:

  • Trygga barn som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
  • Trygga föräldrar som lär känna förskolans verksamhet och pedagogerna.
  • Aktiva föräldrar som deltar i förskolans verksamhet.
  • God kommunikation mellan förskola och hem.

Att tänka på

  • Barnet läser av dig som förälder så din inställning till förskolan är mycket viktig. Visa gärna intresse för barnets blivande kamrater och vår verksamhet. Ställ gärna frågor! Vi förväntar oss att du är aktivt delaktig i introduktionen.
  • Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under introduktionen så du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas, utan på att vara tillsammans med oss.
  • Var noga med att visa barnet var den har sin hylla, sko-, sov- och matplats. Det hjälper barnet att skapa ordning i den nya miljön.
  • Vi arbetar med att förankra vardagens rutiner, umgänge och lärmiljöer den första tiden. Det skapar trygghet att veta vad som ska hända och varför vi skapat just dessa miljöer.
  • När du ska lämna ditt barn är det du tillsammans med oss som avgör när ögonblicket att säga hejdå är inne, och lämnar över till pedagogen. Då ger vi tillsammans barnet bäst förutsättningar att lösa avskedet.
  • Vi har mobilfri arbetstid för att fokusera på vårt arbete och det förväntar vi oss av dig också under vistelsen på förskolan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.