Välkommen till Ängsbo förskola

I Sigtuna kommuns förskolor tror vi på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där allas lika värde bekräftas, liksom insikten om att olikhet och mångfald berikar.

Rektor Jennie Björk Fotograf: Rosie Alm

Fotograf: Rosie Alm

Jag heter Jennie Björk och är rektor på förskolorna Karusellen, Ängsbo, Hällsbo och Granby.

Jag vill att alla barn ska ha det bra på våra förskolor och få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. För mig är det viktigt att vi har ett tillitsfullt samarbete med er vårdnadshavare, där vi tillsammans har barnens bästa i fokus.

Vi arbetar utifrån en inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, där vi tror på ett rikt och kompetent barn. Vi utgår från barnens behov och tar tillvara deras intressen och erfarenheter när vi planerar våra projekt och aktiviteter. Barn har en stark vilja att lära tillsammans med andra och tillsammans med oss vuxna ska barnen ges utrymme för utforskande, lärande, lek och fantasi.

På våra förskolor har vi alla tillsammans arbetat fram vår vision.

Vår gemensamma vision

Våra förskolor är välkomnande, demokratiska mötesplatser där vi utvecklas tillsammans. Här är glädje, lust och nyfikenhet grunden för lärande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.