Inskolning

Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning, vilket för oss innebär följande:

Ett barn och två vuxna målar blommor med asfaltskritor. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Föräldraaktiv inskolning

 • Innan introduktionen startar bjuder vi in till ett informationsmöte. Syftet med mötet är att vårdnadshavarna ska få möjlighet att få möta pedagogerna, kunna berätta om sitt barn, ställa frågor och få information om förskolan och introduktionen.
 • Vi introducerar förskolans rutiner från första dagen. Barn och vårdnadshavaren ska snabbt få en god känsla och överblick av verksamheten.
 • Du som vårdnadshavare är delaktig i att introducera ditt barn till verksamheten och till gruppen. Barnet ska träna på att vara på förskolan, inte att lämnas.
 • Vårdnadshavaren är barnets trygghet och vi pedagoger finns i barnets närhet och söker kontakt.
 • Under introduktionen sköter vårdnadshavaren alla rutiner såsom påklädning, blöjor, mat och vila med sitt barn. I och med att vårdnadshavaren sköter rutinerna så har vi pedagoger möjlighet att se och lära av vårdnadshavaren hur just deras barn fungerar.
 • Det är endast en vuxen per barn som deltar i introduktionen, då det annars blir väldigt många personer i verksamheten.
 • En tid efter introduktionen erbjuds uppföljningssamtal, där vi samtalar om introduktionen och nuläget.

Syfte med föräldraaktiv inskolning:

 • Trygga barn, som lär känna sin förskola, sina kamrater och pedagoger.
 • Trygga vårdnadshavare, som lär känna förskolans verksamhet och mål, pedagogerna samt de andra föräldrarna.
 • Aktiva vårdnadshavare, som deltar i förskolans verksamhet.
 • God kommunikation mellan förskolan och familjerna.
 • Pedagogerna får lära känna familjerna och enskilda barnets behov.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.