Utvecklingssamtal

Förskolan har ett uppdrag att främja barnens utveckling och lärande. Ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen, skapar bästa förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.

Våra utvecklingssamtal

En gång under våren bjuds respektive vårdnadshavare in till ett samtal med en pedagog på barnets avdelning. Under utvecklingssamtalet reflekterar barn, vårdnadshavarna och pedagogerna runt barnets utveckling och lärande. Barnet deltar i förberedelse och genomförande av samtalet utifrån sin individuella mognad.

Utvecklingssamtalet ska bidra till en ökad förståelse och ett stärkt samarbete runt barns lärande. Alla utvecklingssamtal kommer att utgå från dokumentation av barns lärande i projekten på förskolan.

Vid behov av annat samtal under läsåret kontaktas pedagogerna på barnets avdelning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.