En dag på förskolan

Vi väger samman våra dagar på ett balanserat sätt där vi växlar mellan planerade aktiviteter, lek och vila.

Inne och ute

Varje dag ger vi barnen möjlighet till både planerade och spontana aktiviteter såväl inomhus som utomhus. Vi pedagoger är delaktiga och utmanar barnen i leken såväl som aktiviteterna, som båda har en stor plats i vår verksamhet och är viktiga lärsituationer.

När vi har våra aktiviteter delas gruppen in i mindre grupper, eller så är alla tillsammans på respektive avdelning.

När vi är på väg ut får barnen själva försöka klä på sig, ibland hamnar skorna på fel fot och vi vuxna får hjälpa till. Men det är ett tillfälle för att träna eget ansvar, hjälpa varandra och kommunicera.

Måltider

För de som äter frukost serveras den på avdelningen Biet klockan 7.30. Inför förmiddagsaktiviteten äter vi frukt vid klockan 9.00. Lunchen serveras vid 11.00. Efter vilan serveras mellanmålet vid klockan 14.15. För de barn som går hem sent erbjuds det frukt ca. klockan 16.30.

På vår hemsida finns både matsedeln och mer information om maten som serveras på förskolan.

Omsorg och vila

Beroende av barnens ålder och behov ser vår vila olika ut.

De yngre barnen har vilostunden ute efter maten i deras vagnar, samtidigt som de får frisk luft. De äldre barnen får efter lunchen vila/sova, lyssna på saga och har en lugn aktivitet tillsammans

Hämtning

När barnen hämtas får föräldrarna information om vad som har hänt under dagen. Vi strävar efter att varje dag få ett bra avslut så att barnen längtar till nästa dag på förskolan.

Aktuell information som rör verksamheten sitter på ytterdörren samt informationstavlan i hallen.

Barnhänder som målar. Fotograf: Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.