Työstämme kansallisten vähemmistöjen eteen

Sigtunan kunnan tulee eri tavoin edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa. Erityinen vastuu koskee suomen kieltä, koska Sigtunan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Näillä sivuilla saat lisätietoja Sigtunan kunnan kansallisia vähemmistöjä koskevasta toimintasuunnitelmasta.

Kansallisten vähemmistöjen liput ja symbolilt. Oikealta vasemmalle: saamen lippu, meänflaku, juutalainen menora, ruotsinsuomalainen lippu ja romanilippu.

Kansallisten vähemmistöjen liput ja symbolilt. Oikealta vasemmalle: saamen lippu, meänflaku, juutalainen menora, ruotsinsuomalainen lippu ja romanilippu. Kuva: Kuninkaallinen kirjasto.

Kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielien parissa tehtävä työ

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, tornionjokilaaksolaiset (meänmaalaiset), romanit ja juutalaiset. Saamelaiset ovat Ruotsin alkuperäiskansa. Suomen kieli, meänkieli, romani ja jiddisch ovat kansallisia vähemmistökieliä.

Sigtunan kunnan tulee erityisesti:

 • suojella kansallisia vähemmistökieliä ja edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriaan Ruotsissa.
 • antaa kansallisille vähemmistöille mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

Tästä voit lukea lisää ruotsiksi miten kansalliseen vähemmistöön kuuluva voi vaikuttaa vähemmistöasioihin Sigtunan kunnassa

Sigtunan kunnan toimintasuunnitelma kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Kunnan tulee vähemmistölain nojalla vahvistaa vähemmistöpolitiittisen työn tavoitteet ja suuntaviivat. Kunnanvaltuusto päätti toukokuussa 2022 uudesta toimintasuunnitelmasta kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Toimintasuunnitelma on voimassa vuosina 2022-2026 ja on tärkeä osa Sigtunan kunnan kansallisten vähemmistöjen parissa tehtävää kehitystyötä.

Toimintasuunnitelman neljä yleistä tavoitealuetta ovat:

 • suojella ja edistää kansallisten vähemmistöjen kieltä ja kulttuuria.
 • kunnan koordinoinnin selkeyttäminen.
 • vähemmistökielten ja –kulttuurien siirtyminen sukupolvien välillä.
 • tasavertaisten mahdollisuuksien luominen kunnassa asuville romaneille.

Tilat fyysisen kopion kunnan toimintasuunnitelmasta kansallisista vähemmistöistä vähemmistökielistä tästä
Syötä toimintasuunnitelmien määrä, jota haluat tilata
Valitse tuotteiden määrä
Tuote Määrä Hinta
(0 kr/st)
Yhteensä: 0 euroa

Suomen kielen hallintoalue

Sigtunan kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Suomen kielellä on erityisasema kunnassa ruotsin kielen ohella. Tämä tarkoittaa, että kunnan asukkailla on vahvistettu oikeus:

 • esikouluun suomen kielellä

Tästä voit lukea lisää Sigtunan kunnan suomenkielisestä esikoulutoiminnasta ruotsiksi

 • vanhustenhoivaa suomeksi

Tästä voit lukea lisää suomenkielisestä vanhustenhoivasta (julkaistaan lähiaikoina).

 • suullinen ja kirjallinen yhteydenpito suomeksi

Tästä voit lukea lisää, miten otat yhteyttä Sigtunan kuntaan suomen kielellä (ruotsiksi)

Eräs poika istuu isän olkapäillä. Syyskeltaiset lehdet peittävät maatta.

Lapset ja nuoret ovat kansallisten vähemmistöjen tulevia kulttuurin ja kielen kantajia. Sigtunan kunnan tulee edistää kansallisten vähemmistöjen mahdollisuuksia säilyttää ja edistää kulttuuriaan Ruotsissa. Foto: Syda productions/Mostphotos.

Romaniväestön osallistaminen

Sigtunan kunnan tavoite on, että romaneilla olisi samat mahdollisuudet osallistumiseen kuin romaniväestöön kuulumattomilla henkilöillä. Kunnassa aloitetaan vuonna 2024 pitkäjännitteinen kehitystyö edistämään romaniväestön osallistumista.

Kunnan kehitystyö perustuu valtiopäivien romaniväestön osallistumisen pitkäjännitteiseen strategiaan 2012-2032. Kokonaisvaltainen tavoitealue tarkoittaa, että 20 vuotta täyttävän romanin edellytykset osallisuuteen ovat vuonna 2032 samat kuin muulla väestöllä.

Strategia käsittää tavoittetita ja toimenpiteitä näillä yhteiskunnan osa-alueilla:

Kuvakollaasi. 6 ympyröitä, jotka sisältävät strategian eri yhteiskunta-alojen kuvakkeita. Ne ovat: koulutus, työ, asunto, terveys, sosiaalihuolto ja turvallisuus, kulttuuri ja kieli sekä siviiliyhteiskunnan organisointi.

2024 - romaniväestön kehitysvuosi Sigtunan kunnassa

Tukholman läänin lääninhallitus on myöntänyt Sigtunan kunnalle valtiontukea romaniväestön osallisuuden kehitystyöhön. Projektivuoden otsikko on Hei romanit, nyt mentiin! Tsihko diives, kaan stavila angele!

Vuonna 2024 tullaan Sigtunan kunnassa:

 • Ottamaan yhteyttä romanitaustaisiin asukkaisiin romanien kehitysstrategin/sillanrakentajan avulla
 • Kehittämään eri vaikuttamisen ja osallistumisen muotoja, jotka soveltuvat romaniväestön edellytyksiin, muun muassa romanien kulttuuritapahtumien avulla.
 • Lisäämään kunnan työntekijöiden, poliitikkojen, koulun pedagogisen henkilökunnan, asukkaiden sekä elinkeinoelämän tietoutta romaneista
 • Selvittämään Sigtunan kunnan romaniväestön haavoittuvuutta ja yhteisessä dialogissa romanien kanssa suunnitella tuleva työ romaniväestön osallistumiseksi.

Informaatiota ja tapahtumia Sigtunan kunnassa

Sigtunan kunnalla on useita kanavia yhteydenpitoon ja informaatioon työstämme kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielien parissa sekä suomen kielen hallintoalueesta.

Tässä voit ilmoittautua vastaanottamaan uutiskirjeen ja näkemään eri yhteyskanavamme työstä kansallisten vähemmistöjen parissa.

Syksyllä 2023 Sigtunan kunta järjestetää monipuolista kulttuuritarjontaa suomen kielellä ja kansallisille vähemmistöille. Aivan kaikkea elokuvanäytöksistä ja satuhetkistä aikuisten suomen kielen kieliharjoitustilaisuuksiin.

Tästä voit kurkistaa syksyn suomenkieliset ja kansallisille vähemmistöille suunnattu tapahtumia ja kulttuuriaktiviteettejä

Hae avustusta ruotsinsuomalaiselle projektille

Yhdistykset ja organisaatiot voivat hakea projektitukea ruotsinsuomalaisille projekteille. Projektin tulee joko tapahtua Sigtunan kunnassa tai olla hyödyksi kunnan asukkaille. Projektituki rahoitetaan valtiontuesta suomen kielen hallintoalueelle.

Projektiavustusta myönnetään projektille, joka edistää ruotsinsuomalaisten oikeuksia vähemmistölain nojalla ja/tai tukee suomen kielen käyttöä.

Tästä voit lukea lisää avustuksesta ruotsinsuomalaiselle projektille

Auttoiko informaatio tällä sivulla sinua?

Meddela fel på sidan

Täällä voit antaa palautetta jos sivulta puuttuu tietoa tai siinä on virhe. Jos sinulla on muu kysymys voit lähettää sen tästä.


Haluan vastauksen sähköpostiosoitteeseeni. Pakollinen jos haluat vastauksen.
Kunnalle lähettämäsi