Publicerad:

Vi söker fler gode män och förvaltare

Vill du göra en insats för de som på grund av sitt hälsotillstånd behöver hjälp med sin ekonomi och kontakt med myndigheter? Vi söker nu fler gode män och förvaltare som kan bidra med sin tid och kunskap.

En god man eller förvaltare gör en stor insats för en medmänniska som av olika anledningar inte själv klarar av sina angelägenheter. Det kan till exempel handla om hjälp att betala räkningar eller att få rätt vård och omsorg. Att anlita en god man är frivilligt för den som behöver hjälpen, medan en förvaltare utses utan att den som behöver hjälp går med på det.

Nu behövs fler som kan ta uppdrag som god man eller förvaltare i Sigtuna kommun. Vi samarbetar med flera kommuner i norrort och har en gemensam Överförmyndarnämnd som hanterar din ansökan om god man eller förvaltare. Överförmyndarnämnden drivs på vårt uppdrag av Sollentuna kommun. Som god man/förvaltare är du inte anställd av kommunen utan det är ett civilrättsligt avtal mellan dig och huvudmannen.

Du har rätt till en skälig ersättning för det arbete som läggs ned inom uppdraget.

En kvinna håller sin hand om ryggen på en äldre dam. De står utomhus och det är vinter.

En god man eller förvaltare hjälper de som inte har förmåga att sköta sin ekonomi och kontakt med myndigheter. Foto: Plattform

Vad krävs för att bli en god man eller förvaltare?

Lagen säger att en god man eller förvaltare ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Valet av god man och förvaltare styrs mycket av vad den som behöver hjälp eventuellt har önskat och vilket behov som hen har.

För att passa som god man eller förvaltare ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag. Till exempel behöver du vara självständig och ha en förmåga att sätta gränser och kunna hantera kravfyllda situationer. Du behöver även ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

För att försäkra oss om att en god man och förvaltare är lämplig görs registerkontroller innan de förordnas. Kontrollerna görs hos Kronofogden, socialtjänsten och i Polisens belastningsregister.

De som har uppdrag som gode män eller förvaltare känner ofta att de gör stor nytta och lär sig mycket.

Det är otroligt lärorikt!

Som god man/förvaltare lär man känna samhället på ett helt nytt sätt.

Läs mer på Sollentuna kommuns webbsida om uppdraget som god man och förvaltare, och anmäl till intresse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Sveriges domstolar om vad god man och förvaltare är Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.