Publicerad:

Tryggare Märsta Centrum

Vi i Sigtuna kommun vill att du ska känna dig trygg när du är i Märsta Centrum. Därför samarbetar vi med fastighetsägare, företagare och polisen för att göra området säkrare och mer attraktivt.

Trygghetsvandringar – en plattform för dialog

Sedan december 2023 har vi arrangerat regelbundna trygghetsvandringar i Märsta Centrum. Under promenaderna går vi tillsammans genom området och besöker olika verksamheter. Syftet är att identifiera eventuella problemområden och diskutera vilka åtgärder vi kan göra för att förbättra miljön.

Vi vill skapa en plattform för dialog och ömsesidig förståelse, säger Malin Dacke, näringslivsutvecklare på Sigtuna kommun.

Hittills har vi genomfört sex lyckade vandringar

Varje vandring tar cirka två timmar och vi besöker tre olika verksamheter per gång. Deltagarna har visat stort engagemang och vi har kunnat samla in värdefull information som vi kan använda i arbetet med att göra Märsta Centrum säkrare.

Redan positiva resultat

Vi har redan sett positiva resultat av trygghetsvandringarna. Företagare berättar att de känner sig tryggare i sin vardag och ser fram emot att fortsätta samarbeta med kommunen och andra aktörer. Vi har också identifierat områden där vi kan göra förbättringar, till exempel genom belysning och underhåll av offentliga platser.

Tillsammans skapar vi en positiv förändring!

Vi vill att alla som är verksamma i Märsta Centrum ska vara med och bidra till en tryggare och mer attraktiv miljö. Du kan engagera dig på följande sätt:

  • Delta i en trygghetsvandring
  • Kontakta Sigtuna kommuns näringslivsenhet
  • Sprid information om trygghetsvandringarna till dina kollegor och kunder
Trygghetsvandring i Märsta centrum.

Foto: Sigtuna kommun

Trygghetsvandringen i april 2024

Med på bilden är Anna Malm Kelfve, Josefin Brodd, Lars Björling, Christian M Moussa, Malin Dacke, Kristina Appelgren på Fastpartner AB (FPAR), Ylva Holmberg och Anne Holmbom på Sigtuna Kulturförening.