Publicerad:

Vi satsar på romsk inkludering – och firar Internationella Romadagen

Idag den 8 april firas den Internationella Romadagen. Förutom att vi på Sigtuna kommun satsar extra på romsk inkludering under hela året så uppmärksammar vi denna dag bland annat med ett evenemang i Kulturlänken i Märsta.

Romaflaggan

Den romska flaggan är delad i färgerna blått och grönt som står för himlen och jorden. Det röda hjulet i mitten symboliserar den kringresande traditionen hos romer. Foto: É Romani Glinda

Den Internationella Romadagen firas runt om i världen till minne av den första internationella romska kongressen i London år 1971. Då erkände nämligen FN romer som en internationell minoritetsgrupp. I Sverige har romer funnits sedan 1500-talet och är sedan år 1999 erkänd av riksdagen som en av landets fem nationella minoriteter.

En nationell minoritet är en religiös, språklig eller kulturell folkgrupp med en uttalad samhörighet som till antalet är mindre än majoritetsbefolkningen. Folkgruppen ska ha historiska och långvariga band i Sverige. Språket romani chib är ett av Sveriges minoritetsspråk.

Satsning på romsk inkludeirng

Arbetet med nationella minoriteter är en viktig del av vårt arbete med mänskliga rättigheter i Sigtuna kommun och i år satsar vi extra på romsk inkludering. En prioriterad del av arbetet innebär att skapa kontakter och utveckla dialog med de romer som bor i vår kommun. Detta för att öka deras delaktighet.

Erik Broberg har rollen som samordnare för projektet och berättar mer om vad det innebär.

Inkluderingsarbetet syftar främst till att också våra romska kommuninvånare ska känna att de på ett självklart sätt kan delta fullt ut i samhället och dela gemenskap med övriga kommunen.

För att lyckas med det och kunna skaffa oss en bättre uppfattning kring romers närvaro och behov söker vi kontakt med fler romer bosatta i vår kommun.

Jag välkomnar alla, rom som icke-rom, att höra av sig till mig med kontakter och idéer som ni tror kan föra både det kortsiktiga och långsiktiga inkluderingsarbetet vidare! hälsar Erik.

Kontakta Erik genom Sigtuna kommuns kontaktcenter

Erik Broberg.

Vår samordnare Erik Broberg söker kontakt med romer i Sigtuna kommun för att stärka den romska inkluderingen. Foto: Sigtuna kommun

Firande med sång och musik i Kulturlänken

Idag måndagen den 8 april mellan klockan 17.00-19.00 uppmärksammar vi Internationella Romadagen med sång och musik i Kulturlänken i Märsta.

Miritza Lundberg sjunger och tolkar romsk musik från olika länder ackompanjerad av Toni Palm på piano. Det är fri entré och öppet för alla.

Evenemanget i Kulturlänken på Internationella Romadagen

Träffpunkten i Märsta centrum. Foto: Rosie Alm.

Kulturlänken. Foto: Rosie Alm