Publicerad:

Källkritikens dag – lär dig skilja på fakta och fiktion!

Den 13 mars är det Källkritikens dag. I en värld full av digitala flöden och ständiga nyheter blir det allt viktigare att kunna skilja fakta från åsikter och desinformation.

Christian Moussa, trygghets- och säkerhetschef i Sigtuna kommun, betonar vikten av källkritik:

I en tid av ökad digitalisering och informationsflöde är det avgörande att vi alla kan vara källkritiska. Att kunna värdera information och avgöra vad som är sant och relevant är en grundläggande förmåga för att kunna navigera i vår digitala värld.

Hur kan du bli bättre på källkritik

Här är några tips:

 • Stanna upp och fundera:
  Varför publiceras informationen? Vem står bakom den? Finns det en agenda?
 • Var källkritisk till bilder och filmer:
  De kan vara manipulerade eller tagna ur sitt sammanhang.
 • Kontrollera avsändaren:
  Är det en trovärdig källa? Finns det kontaktuppgifter?
 • Jämför med andra källor:
  Finns det annan information som bekräftar eller motsäger informationen?
 • Använd sunt förnuft:
  Låter informationen rimlig?

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Källkritik i vardagen

Granska avsändaren:

 • Vem står bakom informationen?
 • Vilka är deras syften och drivkrafter?
 • Har de en agenda eller vinkel?

Var skeptisk till bilder och filmer:

 • De kan vara manipulerade eller tagna ur sitt sammanhang.
 • Se till att bilder och filmer har trovärdiga källor.
 • Var uppmärksam på retuschering och andra manipulationer.

Leta efter källhänvisningar:

 • Finns det källhänvisningar till trovärdiga källor?
 • Var kan du hitta mer information om ämnet?
 • Finns det kontaktuppgifter till ansvariga för informationen?

Jämför med andra källor:

 • Finns det annan information som bekräftar eller motsäger informationen?
 • Sök information från olika perspektiv och källor.
 • Var försiktig med information som bara finns hos en källa.

Använd sunt förnuft:

 • Låter informationen rimlig och trovärdig?
 • Finns det tecken på vinklad information eller desinformation?
 • Var kritisk till information som väcker starka känslor.

Tips:

 • Använd källkritiska verktyg och webbsidor för att granska information.
 • Fråga en bibliotekarie eller annan expert om du är osäker på en källas trovärdighet.
 • Sprid inte information du inte är säker på är korrekt.
Två pojkar på bibliotek