Publicerad:

Sigtuna kommun klättrar i Hemtjänstindex 2023

Nu har Hemtjänstindex 2023 publicerats - den stora undersökningen som mäter kvaliteten på hemtjänsten i Sveriges alla kommuner. Sigtuna kommun har klättrat från plats 194 till plats 45. Kvalitetschef Elisabeth Rågård uppmanar nu alla att delta i brukarundersökningen, så att vi kan fortsätta göra hemtjänsten ännu bättre.

En äldre man och en kvinna från hemtjänsten sitter vid ett uppdukat bord i hemmiljö. På bordet står två kaffekoppar, en skål med honungsmelon och tända ljus. Kvinnan ser ut att läsa en tidning för mannen, som skrattar. Hon har mörkblå arbetskläder på sig och han har en rutig skjorta på sig. Utanför fönstren ser man träd..

Foto: Susanne Kronholm/Johnér

Strax innan årsskiftet så presenterades 2023 års resultat för Hemtjänstindex. Här mäts kvaliteten på hemtjänsten i Sveriges alla kommuner. Undersökningen fokuserar på de områden som seniorer själva tycker är viktigast: information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling.

Klättrar 149 placeringar

Hemtjänstindex är den enda mätningen som ger en samlad bild av kvaliteten på hemtjänsten i Sveriges samtliga kommuner. Det beror på att den slår ihop resultaten från olika undersökningar där kommuner deltar. Vi kan alltså både jämföra vår egen kommun med andra kommuner och se hur vår placering skiljer sig från förra årets placering.

Och i Hemtjänstindex 2023 finns positiva siffror. Sigtuna kommun har klättrat från plats 194 till plats 45 av totalt 290 kommuner.

Det här känner sig vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetschef Elisabeth Rågård både stolt och glad över. Särskilt stolt är hon över samarbetet mellan förvaltningen och alla hemtjänstutförare.

Vi arbetar hela tiden för att göra varandra bra och Hemtjänstindex 2023 är ett kvitto på att vi lyckas med det. Det känns jättekul.

Sticker ut i statistiken

En av de saker som Hemtjänstindex mäter är kontinuitet. Det vill säga hur många olika medarbetare som en brukare möter under en period om 14 dagar. Elisabeth tror att just de här siffrorna har bidragit till att vår kommun klättrat placeringsmässigt i år.

För här sticker Sigtuna kommun ut. Bara åtta kommuner visar bättre siffror än oss.

Vi kan se i mätningen att personer som är beroende av hemtjänst två eller fler gånger per dag möter färre enskilda medarbetare under en period om 14 dagar än tidigare. Det här är den lägsta siffran som vi har sett sedan år 2012.

Varför är det viktigt för brukarna att träffa så få enskilda medarbetare som möjligt?

För att de ska känna sig trygga med sin hemtjänst. I grunden handlar det här också om att bygga förtroende. Hemtjänstutförarna jobbar därför hårt med att ha en så god kontinuitet som möjligt.

Viktigt att delta i brukarundersökningen

Arbetet med att förbättra vår hemtjänst pågår varje dag. Eftersom Hemtjänstindex presenteras varje år kan Elisabeth och hennes kollegor få en bra bild av vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Det är jätteviktigt för oss att få veta hur invånarna själva upplever hemtjänsten. Vi utgår från mätningar som Hemtjänstindex när vi ska göra förändringar, men också för att vi ska kunna behålla det som fungerar bra.

En av de undersökningar som ingår i Hemtjänstindex är Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Elisabeth vill nu att så många som möjligt deltar när undersökningen skickas ut nästa vecka.

Brukarundersökningen är en del av Hemtjänstindex. För att vi ska kunna göra hemtjänsten ännu bättre är det viktigt att så många som möjligt deltar. Vi vill verkligen veta vad som fungerar bra och mindre bra idag.

Hemtjänstindex 2023

  • Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och visar ett samlat mått på hemtjänstens kvalitet, kommun för kommun.
  • År 2022 placerade sig Sigtuna kommun på plats 195 och år 2023 klättrade vi upp till plats 45 (av totalt 290 kommuner).
  • Hemtjänstindex väger samman mätningar, fakta och statistik från flera källor. Bland annat från Kolada Personalkontinuitet och Socialstyrelsens nationella brukarundersökning.
  • Brukarundersökningen skickas ut under vecka 11 och man kan svara fram till och med vecka 21.