Publicerad:

Sigtuna kommun satsar på informationssäkerhet

I en alltmer digitaliserad värld blir informationssäkerhet en allt viktigare fråga. Vi tar den frågan på stort allvar och har under det senaste året satsat på att höja medvetenheten om informationssäkerhet hos våra medarbetare.

Ett av de viktigaste stegen är lanseringen av en serie korta, interaktiva kurser i informationssäkerhet. Kurserna, som är obligatoriska för alla medarbetare, täcker en rad ämnen:

 • Säkert beteende i system och på internet
 • Hur man identifierar och hanterar phishing-attacker
 • Vikten av starka lösenord
 • Hur man skyddar sin dator och sin personliga information

Kurserna har tagits fram av experter på området och är utformade för att vara både informativa och engagerande. De innehåller en kombination av text, video och quiz, och ger deltagarna möjlighet att testa sina kunskaper genom praktiska övningar.

Förutom kurserna har Sigtuna kommun också gjort annat för att höja informationssäkerheten. Bland annat har man:

 • Skapat ett nytt system för hantering av lösenord
 • Utvecklat en policy för informationssäkerhet
 • Genomfört flera informationssäkerhetskampanjer

Vi är alla en del av Sigtuna kommuns digitala miljö, säger Carolina Åstrand, säkerhetsstrateg på Sigtuna kommun. Genom att öka vår medvetenhet och samverka kan vi skapa en säkrare arbetsplats för alla.

Sigtuna kommuns arbete med informationssäkerhet är en del av kommunens övergripande arbete med trygghet.

Händer på ett tangentbord

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet handlar om att skydda information från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust. Det innefattar både fysisk och digital information.

Varför är informationssäkerhet viktigt för dig?

Informationssäkerhet är viktigt för att skydda din:

 • Personliga information
 • Ekonomiska information
 • Identitet

Hur kan du skydda din information?

Du kan skydda din information genom att:

 • Använda starka lösenord och byta dem regelbundet
 • Var försiktig med vad du klickar på och öppnar i e-post och på webben
 • Installera antivirusprogram och uppdatera dem regelbundet
 • Var försiktig med vad du delar på sociala medier