Publicerad:

Diplomutdelning för FRG Sigtunas grundutbildning

Förra veckan firade vi en lyckad avslutad grundutbildning för FRG Sigtuna. 13 stolta deltagare fick sina diplom under en ceremoni på Träffpunkten i Märsta bibliotek.

Kvällen bjöd på mingel, diplomutdelning och tal. Kursledaren Anthony Ruoro uttryckte sin glädje över deltagarnas engagemang,

Det har varit en fantastisk grupp med en stark vilja att lära sig och bidra till vår kommuns krisberedskap. Jag är stolt över att ha sett dem växa under utbildningens gång.

Vår nya trygghets- och säkerhetschef, Christian Moussa, och Per Jonsson distriktschef på Brandkåren Attunda delade ut diplomen och gratulerade deltagarna:

Det är så värdefullt att ha engagerade personer som er i FRG. Ni gör en viktig insats för att stärka vår kommuns förmåga att hantera krissituationer.

Deltagarna var mycket nöjda med utbildningen. De uppskattade kursens intressanta innehåll och den gemenskap de fått under utbildningens gång.

Vad är FRG?

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och är ett samarbete mellan kommunen och frivilliga. FRG:s uppgift är att stödja kommunen vid kriser och andra större händelser där kommunen behöver extra resurser.

Vad gör en FRG-medlem?

FRG-medlemmar kan ha en rad olika uppgifter, till exempel:

 • Hjälpa till med evakuering och inkvartering
 • Stödja räddningstjänsten vid brand och andra olyckor
 • Distribuera mat och vatten
 • Informera och ge stöd till drabbade personer
 • Bemanna kommunens trygghetspunkter

Innehållet i grundutbildningen:

Utbildningen omfattar 36 timmar och innehåller bland annat:

 • Den Frivilliga Resursgruppen, dess organisation och uppgifter
 • Samhällets sårbarhet och våra möjligheter
 • Kommunkunskap
 • Information vid kriser
 • Att möta människor i kris
 • Stabstjänst
 • Livsmedelshantering
 • Kommunspecifik utbildning
 • Första hjälpen med HLR
 • Brandkunskap med praktiska övningar