Publicerad:

Ett år med stadsdelsmammorna: nästan 600 utrikesfödda invånare har fått stöd

Nu har våra stadsdelsmammor funnits på plats i Märsta och Valsta i ett år. De sprider kunskap om hur kommunen och samhället fungerar och har snabbt etablerat sig som ett känt inslag i stadsbilden.

I mitten av februari 2023 började tre kvinnor som stadsdelsmammor i Sigtuna kommun. De är tillgängliga på olika platser och är några som våra invånare kan ställa frågor till om det mesta. De arbetar halvtid med att sprida kunskap till främst utrikesfödda om vad kommunen kan hjälpa till med och hur saker fungerar i Sverige.

På ett år har de skapat kontakt med nästan 600 utrikesfödda personer i kommunen, och de klart vanligaste frågorna har handlat om hur man bäst söker jobb, cv-skrivande, skolan och boende.

Jag älskar mitt jobb och jag ser att jag gör skillnad i samhället. Att många lär känna oss och fortsätter ställa frågor, det är en skön känsla, säger Suhaila Sohail Badami, och får medhåll av kollegan Soosan Askarzada.

Det är faktiskt inte bara kvinnor som söker upp oss, utan ungefär 20 procent är män. Alla vet vilka vi är, och de pratar om oss med vänner och familj, fortsätter Suhaila.

Stadsdelsmammorna bor i kommunen och har sitt ursprung i andra länder. Slår man ihop de nuvarande stadsdelsmammornas språkkunskaper får man en imponerande lista: swahili, gujarati, urdu, hindi, arabiska, syrianska, persiska, dari och engelska – och självklart svenska.

Som brygga mellan kulturer gör de en stor och viktig insats, och för vissa invånare har de blivit en ovärderlig kontakt. En grupp på appen Whatsapp är en enkel kontaktväg som kvinnorna har skapat och som är flitigt använd. En av aktiviteterna som de också har startat är enkla språklektioner i svenska på mötesplatsen i Valsta centrum.

Projektledaren Sara Odstam berättar:

Under vårt första år har vi jobbat på att etablera oss bland både människorna som bor här och kollegorna i kommunen. Stadsdelsmammorna har mycket att plugga in för att kunna stötta invånarna på rätt sätt. Förutom att jobba som Sigtuna kommuns förlängda arm har de själva kunnat skaffa sig erfarenheter som gör att de lättare kan ta sig vidare mot sina mål här i Sverige. En av våra tidigare anställda kvinnor jobbar nu som modersmålslärare och en annan pluggar svenska parallellt med en yrkesutbildning.

Kvinnorna finns på mötesplatsen i Valsta tre dagar i veckan och två dagar i och runt Märsta centrum, till exempel vid Lidl och Coop.

Stadsdelsmammor är en del av Sigtuna kommuns satsning Samhällsbyggnadslyftet.

Två kvinnor håller upp varsitt fat med en bakelse på.

Sigtuna kommuns stadsdelsmammor fyller ett år och har alltså funnits på plats sedan februari 2023. Soosan och Suhaila har tillsammans med sina kollegor haft kontakt med nästan 600 invånare under det första året. Foto: Sigtuna kommun