Publicerad:

Nu blir det enklare att beräkna avgiften inom miljöbalkstillsynen

Den 1 januari 2024 införs en ny modell för att beräkna avgifter för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område. Det är behovet av tillsyn som styr avgiften.

Sigtuna kommun går över till Sveriges Kommuner och Regioners senaste taxemodell. Den nya modellen är uppdaterade efter aktuellt lagstöd och baseras på behovet av tillsyn. Det ska bli enklare både för privata sökande och verksamheter att räkna ut vad tillsynen och prövningen kommer kosta, men även för tjänstemän.

Vad händer nu?

I december kommer du som driver en miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet i kommunen få information om tillsynsbehovet för din verksamhet. Du får en ny beräkning av din årliga tillsynstid och får veta vad du kommer betala för tillsynen under 2024.

Vilken typ av ärenden berörs av miljöbalken?

Som privatperson så berörs du om du exempelvis ska installera en värmepump, enskilt avlopp eller skaffa höns till din trädgård. Verksamheteter som behöver tillsyn inom miljöbalken är exempelvis fordonstvättar och verkstäder med det kan även handla om solarier, fotvårdssalonger, tatuerare och förskolor.

På grund av övergången till den nya modellen kommer vi ha längre handläggningstider för alla ärendetyper under december och januari.

Arbetare svetsar: Foto: Caluvafoto/Johnér

Foto: Caluvafoto/Johnér