Publicerad:

Nu är budgeten antagen - det här blir i fokus 2024

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december antogs mål och budget för Sigtuna kommun.

Mål och budget beskriver bland annat hur skattemedel ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad invånarna kan förvänta sig av kommunen under åren 2024-2026.

Birgitta Pettersson, kommundirektör, säger:

Vi har fortsatt i uppdrag att arbeta för att minska segregationen, öka tryggheten i såväl skolan som i övriga samhället samt stärka det lokala näringslivet. Den serviceresa som vi har påbörjat fortsätter också, med målet att vi ska bli en ännu mer effektiv, tydlig och tillgänglig kommun för våra invånare.

Precis som så många andra är även kommunen påverkad av de kraftiga pris- och kostnadsökningarna i samhället och har fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Därför kommer investeringar i exempelvis byggnader och anläggningar, inventarier samt it-investeringar att minska under kommande år.

Under 2024 beräknas skatteintäkterna uppgå till 2,6 miljarder kronor och statsbidragen till lite drygt 327 miljoner kronor.

Här är mål och budget 2024-2026 i sin helhet Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Flygledartornet på Arlanda mellan två moderna byggnader.

Foto: Rosie Alm.