Publicerad:

Mer inflytande men sämre kollektivtrafik

Hur är det att leva, bo och verka i den här kommunen? Hur fungerar till exempel skolan, äldreomsorgen och kommunikationerna? Hur stort utbud har biblioteken och hur är det med information och inflytande? Så här har våra invånare svarat i Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning.

Under många år har Sigtuna kommun valt att delta i SCB:s medborgarundersökning. Åsikterna från er invånare är jätteviktiga för att vi ska veta vad som upplevs ha blivit bättre – men också vad vi måste arbeta mer med att förbättra eller förändra.

Därför, stort tack till er som tog er tid att svara på undersökningen som under hösten skickats ut till 1200 slumpvis utvalda.

Nu har alla svar sammanställts och här kommer en kort sammanfattning:

Invånarens möjligheter till inflytande i kommunens olika verksamheter har ökat. Betygen kring inflytande är högre inom samtliga områden hos invånarna i Sigtuna kommun än hos snittet i riket.

  • Informationen från kommunen ut till invånarna anses ha förbättrats på många olika plan. Till exempel tycker allt fler att kommunen informerar bra vid samhällsstörningar, men också att kommunens information om vad du kan göra för att minska miljö- och klimatpåverkan förbättrats ordentligt.
  • Gymnasieskolan anses vara mycket bättre än tidigare och har gått från att 75,3 procent av de som svarat på frågorna gett höga betyg, till att nu 80,7 procent gör det vilket är högre än rikssnittet.
  • Nöjdheten kring grundskolan har minskat. 66 procent gör tumme upp, att jämföras med förra årets 70,8.
  • 72,1 procent ger låga betyg på utbudet av ställen för ungdomar att träffas på.
  • 81 procent ger utbudet av lekplatser höga betyg.
  • Bibliotekens utbud av aktiviteter har enligt de som svarat förbättrats rejält. Förra året var det 71,3 procent som gav höga betyg, att jämföras med årets 87,9 procent. Även här är betygen högre än rikssnittet.
  • Att våra invånare påverkats av att det varit struligt med förseningar och inställda tåg till och från kommunen syns i undersökningen. På frågan om möjligheten att enkelt använda kollektivtrafiken för vardagliga resor har nöjdheten minskat från 70,8 till 67,1 procent. Däremot ger allt fler höga betyg för möjligheten att enkelt kunna transportera sig med bil, från 93,8 procent till 96,9.
  • Äldreomsorgen i kommunen är en vattendelare, ungefär hälften gör tumme upp och hälften tumme ner.
Skylt med texten Sigtuna kommun på kommunhuset. Foto: Björn Leijon.