Publicerad:

Oförändrad skattesats för kommunens invånare

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november beslutades att den nuvarande skattesatsen på 20.0 procent kommer att vara densamma under 2024.

Kommunens Mål och budget för kommande år var också på agendan under torsdagens kommunfullmäktige, men här togs inget beslut.
Istället blev det en så kallad minoritetsåterremiss av det förslag som gemensamt tagits fram av Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Samling för Sigtuna.

Enligt kommunallagen ska ett ärende återremitteras om minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna begär det, vilket skedde då Centerpartiet och Liberalerna, med stöd av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, yrkade på återremittering.

Ärendet kommer att tas upp igen vid kommunfullmäktige den 14 december. Ska ärendet återremitteras ännu en gång måste en majoritet begära återremiss.

Mål och budget beskriver bland annat hur skattemedel ska användas, vilka prioriteringar kommunen väljer att göra och vad invånarna kan förvänta sig av kommunen under åren 2024-2026.

Beslutsklubba i fokus i förgrunden, kommunhuset i bakgrunden.

Mål och budget för Sigtuna kommun kommer att tas upp som ärende igen på kommunfullmäktige den 14 december.