Publicerad:

Trygghetsvandring i Valsta visar på vikten av samverkan

Vi genomför regelbundet trygghetsvandringar i samverkan med flera andra aktörer. Syftet med trygghetsvandringarna är att skapa en heltäckande bild av ett område och att identifiera hur vi gemensamt kan öka tryggheten. Den senaste trygghetsvandringen genomförde vi i måndags 20 november, då vi var i Valsta.

En grupp människor står på en gångväg och iakttar någonting utanför bild.

Vid måndagens trygghetsvandring i Valsta deltog kommunen, Polisen, Hyresgästföreningen, SigtunaHem och Rikshem. Foto: Sigtuna kommun

Över 20 personer från bland annat kommunen, Polisen, Hyresgästföreningen, SigtunaHem och Rikshem deltog i trygghetsvandringen i Valsta. Vandringen startade på Buregatan och fortsatte sedan till Eddaskolan via Sleipnergatan.

Jag tycker att det är jättebra att så många var med på trygghetsvandringen. Det visar på vikten av att vi samverkar och samarbetar, det är då vi kan få till en förändring, säger Lola Svensson, samordnare för social hållbarhet på Sigtunahem.

Under en trygghetsvandring promenerar vi tillsammans i ett område och gör iakttagelser kring sådant som kan skapa otrygghet eller som kan upplevas som otryggt. På trygghetsvandringen i Valsta upptäckte vi bland annat flera lyktstolpar som inte fungerade. Men vi uppmärksammade även att gårdarna har fått en upprustning och att det knappt fanns något klotter.

En person skriver i ett protokoll.

Alla iakttagelser under trygghetsvandringen om sådant som kan bidra till otrygghet eller upplevas som otryggt skrivs ner i ett protokoll. Foto: Sigtuna kommun

En av deltagarna vid måndagens trygghetsvandring var Ulf Lamvert, säkerhetsstrateg på Sigtuna kommun. Han berättar:

Trygghetsvandringarna spelar en viktig roll i vårt trygghetsarbete. När vi deltar vid trygghetsvandringarna kan vi få en samlad bild av hur det ser ut i olika områden och se var vi kan göra skillnad. Trygghetsvandringarna är dessutom ett bra tillfälle att få ett ansikte på olika viktiga aktörer i kommunen. Det skapar goda förutsättningar för samverkan och dialog för framtiden.

Måndagens trygghetsvandring kommer att följas upp med ett möte efter årsskiftet. På mötet går vi tillsammans igenom protokollet från trygghetsvandringen och tittar på vilka åtgärder som är gjorda eller inplanerade och vad som fortfarande behöver göras.

Om trygghetsvandringar

Vi genomför regelbundet trygghetsvandringar på olika platser i kommunen i samverkan med Polisen, brandkår, Sigtunahem och fastighetsägare. Syftet med trygghetsvandringarna är att tillsammans skapa en heltäckande bild av ett visst område ur ett trygghetsperspektiv. Under trygghetsvandringarna kan vi gemensamt hitta lösningar och förslag på åtgärder som kan öka tryggheten i området.

Nästa trygghetsvandring kommer äga rum den 30 november på Friggagatan i Valsta.

Tre personer står i en mörk skogsdunge och lyser med en ficklampa.

Under vandringen identifierade deltagarna bland annat en del mörka passager och platser. Foto: Sigtuna kommun