Publicerad:

Migrationsverket planerar att öppna återvändandecenter i Märsta

Sigtuna kommun har under många år tagit ett mycket stort ansvar i mottagandet av nyanlända och har upprepade gånger förmedlat att det ansvaret måste fördelas bättre bland kommunerna. Då svarar Migrationsverket med att öppna ett återvändandecenter i Märsta.

Migrationsverket kommer att starta fem återvändandecenter för personer som har fått beslut om av- eller utvisning eller överföring till annat land. Ett av dessa särskilda boenden planeras uppföras i Märsta.
Enligt information från Migrationsverket har de hittat en lämplig byggnad, som dock inte är slutbesiktigad än. Byggnaden ska rymma drygt 500 personer.

Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, säger:

Vi känner oss helt överkörda. Trots att Migrationsverket vet om våra stora utmaningar, väljer de att öppna återvändarcenter just här. Det är både tondövt och helt obegripligt. Vi ställer oss mycket kritiska till detta och är verkligen oroade över vad det här kommer att innebära för vår kommun.

I ett pressmeddelande medger Migrationsverket att ”det kan innebära ansträngningar för kommunerna om de behöver erbjuda många barn i skolåldern undervisning”.

Bara under 2022 tog de kommunala skolorna i Sigtuna emot 243 nyanlända elever och mottagningen fortsätter att vara hög även i år. I många områden har det varit stora utmaningar att ordna skolplatser.

Birgitta Pettersson, kommundirektör, säger:

I samband med att kriget i Ukraina utbröt tog Sigtuna kommun ett mycket stort ansvar för mottagandet av flyktingar, både egenbosatta och ensamkommande barn. Då hade vi en dialog med Migrationsverket om läget och vår situation. Att vi än en gång ska dra ett tungt lass är inte rimligt. Migrationsverket hänvisar till att återvändandecentren måste placeras nära orter som ligger i anslutning till en internationell flygplats, men det är ingen förklaring som vi kan köpa. Även om Arlanda ligger i vår kommun finns det en massa andra alternativ.

Migrationsverkets logotyp klistrad på en glasdörr

Migrationsverket planerar att öppna ett återvändandecenter i Märsta. Foto: Tomislav Stjepic