Publicerad:

Samverkan för ett stärkt brottsförebyggande arbete i Märsta

Under torsdagen 9 november arrangerade vi en workshop för företagare och fastighetsägare i centrala Märsta tillsammans med polisen. Syftet med workshopen var att skapa en gemensam nulägesbild och att bli starkare tillsammans i det brottsförebyggande arbetet.

Politiker, polisen och flera verksamheter från kommunen fanns på plats och totalt deltog cirka 40 personer. En företagare som deltog var Anders Hallenberg, butikschef på Willys i Märsta centrum. Han berättade hur brott och otrygghet påverkar butikens lönsamhet och arbetsmiljön för alla medarbetare.

För varje mjölkpaket som blir stulet måste vi sälja fem mjölkpaket för att täcka förlusten. Sammanlagt orsakar stölderna enorma förluster för butiken, säger Anders Hallenberg.

Under workshopen togs bland annat beslut om att politiker och tjänstemän från kommunen kommer att besöka företag för att få en ökad förståelse för verksamheternas utmaningar och förutsättningar kopplade till brott och trygghet. Dessutom informerade vi om den förenklade process som har tagits fram i Märsta när företagare ska anmäla ett brott eller rapportera något som oroar dem.

Det finns ett stort engagemang och vilja hos alla som deltog i workshopen att tillsammans göra allt vi kan för att komma tillrätta med brott och otrygghet i centrala Märsta, säger Annika Bröms, näringslivschef i Sigtuna kommun.

Torsdagens workshop var ett viktigt steg i att förstärka det löpande samarbetet mellan företagare, fastighetsägare, kommunen, polisen och politiker. Ett uppföljningsmöte kommer äga rum i vår.

Deltagare vid workshopen samverkan för brottsförebyggande arbete i centrala Märsta blir hälsade välkomna. 

Foto: Sigtuna kommun