Publicerad:

Bristen på infrastruktur­satsningar diskuterades med ministern

Under måndagen 23 oktober besökte bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) Sigtuna kommun. Under besöket diskuterades bland annat bostadsbyggande och de infrastrukturutmaningar som finns i kommunen.

Ministern fick veta att kommunen bidragit till drygt 3 500 nya bostäder och fler än 10 000 nya arbetstillfällen de senaste tio åren – men att byggtakten kan komma att bromsas drastiskt.

Från att ha planerat för 2 100 nya bostäder de kommande fem åren kan Sigtuna kommun behöva tvingas dra ner på byggnadstakten till cirka 390 nya bostäder fram till 2028, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under mötet med Andreas Carlson utvecklande han varför:

Sigtuna kommun är helt beroende av fungerande infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik för in- och utpendling och vi kan inte fortsätta bygga bostäder till människor som inte kan ta sig till eller från sina arbetsplatser. Vi behöver nödvändiga investeringar från regeringen, Trafikverket eller regionen.

Under ministerbesöket på måndagen var flera av kommunens företagare också med och berättade om sina utmaningar gällde såväl bostäder som infrastruktur.

Kommundirektör Birgitta Pettersson, som också deltog liksom samhällsbyggnadschef Peter Andersson och näringslivschef Annika Bröms, säger:

Det är väldigt betydelsefullt att även våra företag pratar om vikten av utvecklad infrastruktur runt Arlanda. Ju fler röster från vår kommun, ju bättre.

Sigtuna kommun har under många år arbetat för att få gehör för problemen med den otillräckliga infrastrukturen och kollektivtrafiken till och från Märsta och Arlanda. För en månad sedan var exempelvis landshövding Anna Kinberg Batra på besök i kommun och diskuterade de här frågorna.

Under besöket fick ministern se den snabbt växande kommundelen Steninge Slottsby, träffa byggbolag med koppling till kommunen och det blev även en visit på kombiterminalen i Rosersberg.

Två män sitter vid bord och pratar. Bakom syns många böcker i bokhylla.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) möttes och diskuterade kommunens utmaningar till följd av bristande infrastruktursatsningar. Foto: Sigtuna kommun.