Publicerad:

Svenska medborgare har evakuerats från Israel – det här gör Sigtuna kommun

På grund av konflikten mellan Israel och Hamas har den svenska regeringen beslutat att evakuera svenska medborgare ut ur Israel. Natten till fredag 13 oktober landade det första planet på Arlanda. På plats på flygplatsen för att erbjuda stöd fanns flera medarbetare från Sigtuna kommun.

Paula Wallenius är ansvarig för Sigtuna kommuns krisstöd, POSOM. POSOM står för psykologiskt och socialt omhändertagande. Hon berättar:

När det gäller evakueringar är det ofta svårt att förutse både hur många personer det gäller och när i tid det blir, beroende på hur svåra omständigheter det är. Det är en sak att platser är bokade på ett flyg, en annan om de som ska evakueras lyckas komma till flygplatsen.

Strax före klockan 20 på torsdagskvällen fick Paula Wallenius bekräftat att planet från Tel Aviv lyft och då aktiverades POSOM. Fem krisstödjare från Sigtuna kommun åkte till Arlanda för att erbjuda psykologiskt och/eller ekonomiskt stöd till de personer som var i behov av det. Planet landade vid midnatt och kommunens insats var över vid 03-tiden.

Paula Wallenius säger:

Vi har fått till oss att de evakuerade kände sig väldigt bra bemötta. Vi har mycket erfaren personal vilket är bra då de är vana att observera behov. Ibland räcker det med att våra krisstödjare finns där och visar omtanke och delar ut något att dricka. Då får de också möjlighet att fånga upp de som kan behöva hjälp. Det är nämligen inte alltid som drabbade personer själva inser eller kan uttrycka att de behöver krisstöd.

Det är alltid respektive kommun som har ansvar för att de personer som vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Eftersom Sveriges största flygplats, Arlanda, ligger i Sigtuna kommun innebär det att vi har det initiala ansvaret och att det är vår personal som först finns på plats. Gemensamt för våra krisstödjare är att de är vana att möta människor i utsatta situationer.

Sigtuna kommun har en lite speciell situation i och med Arlanda, men har ett bra samarbete med grannkommunerna Upplands-Väsby, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro och Vallentuna. Kommunerna utbyter regelbundet erfarenheter med varandra och har även möjlighet att anropa stöd från varandra.

Flygande flygplan syns framifrån bland lite gråa moln.

Det första planet från Tel Aviv med evakuerade svenska medborgare landade på Arlanda natten till den 13 oktober. På plats fanns då krisstöd från Sigtuna kommun. Foto: Rosie Alm