Publicerad:

Vi klättrar i rankingen över Sveriges bästa företagsklimat

Onsdag 20 september släppte Svenskt Näringsliv den årliga rankingen av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Sigtuna kommun förbättrar sig åtta placeringar, från plats 81 till plats 73.

En anledning till klättringen är att företagen upplever att kommunens service och bemötande blivit bättre, en annan att kommunen blivit bättre på att informera företagen om olika saker via exempelvis nyhetsbrev, företagsbesök och frukostmöten. Det visar de enkätsvar som företagen lämnat till Svenskt Näringsliv, och som rankingen bygger på.

Annika Bröms, näringslivschef i Sigtuna kommun, berättar:

Vi är bara i början av en stor förändringsresa, men det känns så roligt att se att vi är på rätt väg och att företagen märker att vi arbetar hårt med att förbättra företagsklimatet.

Hon fortsätter:

Vi har stor nytta av företagens enkätsvar, för på så vis vet vi vad vi behöver jobba ännu mer med. Till exempel behöver vi bli bättre på offentlig upphandling.

Som ett led i det arbetet kommer Sigtuna att bjuda in företag till en dialog kring upphandling den 24 oktober. Tanken är att företagen ska få förståelse och inblick i vilka utmaningar som kommunens olika verksamheter står för. Kanske är det så att det finns företag i kommunen som har såväl tjänster som teknik som kan bidra till olika framtida lösningar. Det kommer också att handla om hur företagen och kommunen tillsammans ska kunna hitta nya typer av affärsmodeller och hur innovation och hållbarhet vävs in i upphandlingarna.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, säger:

Kommunledningen har i flera år arbetat fokuserat för att förbättra villkoren för alla de företag som är verksamma i Sigtuna kommun. Det är därför väldigt tillfredsställande att se att detta arbete nu börjar ge resultat. Eftersom kommunens verksamheter är skattefinansierade är det helt avgörande att vi har välmående och växande företag som kan anställa kommunens invånare.

Svenskt Näringsliv har i över 20 års tid undersökt det lokala företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. Genom en årlig enkät får företagen själva betygsätta en rad områden som påverkar hur det är att driva företag i sin kommun. I rankingen har enkätsvaren från landets samtliga 290 kommuner jämförts med varandra.

Annika Bröms, näringslivschef

Annika Bröms, näringslivschef, är nöjd över förbättringen i rankingen, men ändå långt ifrån nöjd. "Vi är bara i början av en förändringsresa", säger hon. Foto: Kari Kohvakka