Publicerad:

Höjd terrorhotnivå – vad gäller för Sigtuna kommun

Säkerhetspolisen har höjt den nationella terrorhotnivån i Sverige, från förhöjt hot (nivå 3) till högt hot (nivå 4) på en femgradig skala. Vad innebär det lokalt i Sigtuna kommun och för dig som invånare?

Beslutet att höja terrorhotsnivån beror inte på någon enskild händelse utan är en samlad strategisk bedömning från Säkerhetspolisen. Att en höjning av hotet mot Sverige har skett är allvarligt, men säkerhetsfrågor är något Sigtuna kommun arbetar mycket med sedan tidigare.

Vad gör Sigtuna kommun för åtgärder?

Vi har skapat en specifik arbetsgrupp ser över vilka åtgärder vi kan göra, och som hämtar in information och omvärldsbevakar för att vi ska ha så bra och uppdaterad lägesbild som möjligt.

Vi har också regelbundna avstämningar med externa aktörer såsom lokal polis, räddningstjänst och Swedavia.

Vi ingår sedan många år i nätverket SSR (Samverkan Stockholmsregionen), ett nätverk som består av kommunerna, Polisen och räddningstjänsten i Stockholms region. Där delar vi information och arbetssätt.

Så här kan du som invånare göra

Höjningen av terrorhotnivån innebär inte att du göra förändringar i ditt liv. Uppmaningen från Polisen är att vi ska fortsätta leva som vi gjort tidigare och göra de saker i vardagen som vi brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam på saker som avviker från hur det brukar vara. Vill du tipsa Polisen om något som avviker kan du rapportera det via deras webbformulär eller till 114 14.

Länk till polisens webbformulär Länk till annan webbplats.

Håll dig också uppdaterad genom att ta del av information från ansvariga myndigheter. Var källkritisk – sprid inte obekräftad information eller rykten.

Desinformation och källkritik

Det är viktigt att vara vaksam på var information kommer ifrån, och om den är bekräftad. Undvik att sprida obekräftad information eller rykten. Det finns aktörer som sprider desinformation för att skapa osäkerhet, oro och rädsla.

Budskap i korthet

Lev ditt liv som du brukar göra

Var inte orolig, men var lite extra uppmärksam

Håll dig underrättad

Var källkritisk och medveten om desinformation

Frågor?

Kontakta oss på kontaktcenter@sigtuna.se eller på 08-591 260 00

Skylt "Sigtuna kommun" på kommunhusets tak.

Kommunhuset i Märsta