Publicerad:

Kommunen köper Humlegården

Läget är unikt längs med Sveriges äldsta gata, Stora gatan. Möjligheterna är många och spännande. Därför har Sigtuna kommun beslutat att köpa Humlegården i Sigtuna stad.

Sigtuna kommun har i många år varit intresserad av att förvärva tomt och fastighet längs med Stora gatan mitt i Sigtuna stad, och har under våren kommit överens med Stiftelsen Valjeviken om en prislapp på 35 miljoner kronor, inklusive byggnadsinventarier.

Beslutet att köpa av tomträtten Humlegården 15 och fastigheten Humlegården 12 godkändes av kommunfullmäktige den 15 juni, och samhällsbyggnadschefen fick då i uppdrag att teckna köpekontrakt för detta.

Så här säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande, om beslutet:

Det här är ett strategiskt och långsiktigt köp. Vi vill att den här platsen ska fyllas med samhällsviktig verksamhet. En så central och unik plats som det här är, ska komma invånarna till gagn.

Det finns en hel del tankar och visioner kring utvecklingen av platsen. Exakt vad det blir är i nuläget inte klart men kommunen utreder vilka verksamheter som kan komma att rymmas i lokalerna.

Peter Andersson, samhällsbyggnadschef, säger:

Genom det här köpet har vi rådighet att utveckla området på lång sikt. Vi är överens om köpeskillingen och statusbesiktningen är gjord, så min bedömning är att vi kommer kunna få tillträde inom de närmaste månaderna.

Trähus på bägge sidor längs en gata.

Sigtuna kommun köper fastighet samt angränsande tomt längs med Stora gatan i centrala Sigtuna stad. Foto: Sigtuna kommun