Publicerad:

Så nöjda är företagen med Sigtuna kommuns service

Samtliga företag som varit i kontakt med något av Sigtuna kommun myndighetsområden under 2022 har fått lämna ett omdöme om servicen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ligger bakom undersökningen som 190 kommuner valt att delta i och nu har resultatet redovisats.
På den 100-gradiga nöjd kund-index-skalan når Sigtuna kommun upp till 74.

Annika Bröms, näringslivschef, säger så här om resultatet:

Vår målsättning för 2022 var ett NKI på 75 men vi har mycket högre ambitioner framåt än så. Vi måste bli bättre på i stort sett allt. Ha kortare svarstider, ge bättre och tydligare vägledning, vara mer tillgängliga och ha ett proffsigare bemötande ut mot företagen. Det ska vara lätt att göra rätt och enkelt att komma i kontakt med kommunen.

I undersökningen är det sju myndighetsområden som bedömts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling. De företag som haft ett ärende inom någon eller några av dessa myndighetsområden har fått svara på hur de tycker att kommunens service har varit vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

När jag fått grotta mer i de enskilda parametrarna finns mycket information att hämta och använda i vårt förbättringsarbete, så stort tack till alla som tagit sig tid att svara och gett oss feedback. Vi vill ha en bra dialog med näringslivet så att vi tillsammans kan utveckla kommunen, säger Annika Bröms.

Sedan början av 2023 har kommunen instiftat ett Näringslivsråd där kommundirektören är sammankallande, vilket visar att det är hög prioritet på förbättringsarbetet. Här möts alla chefer som ansvarar olika myndighetsområden för att arbeta strategiskt och långsiktigt med hela kommunens företagsklimat.

Annika Bröms säger:

Mycket av mitt arbete som näringslivschef handlar om att vara en länk mellan kommunen och företagen. Min roll i Näringslivsrådet är att ta in företagens perspektiv på vårt arbete. Vi har ett tydligt mål för Sigtuna kommun, att ha ett företagsklimat i toppklass. Då är det intressant att ta reda på vad som brister, varför, hur vi kan lösa det och hur kan vi samordna oss bättre. Jag tror och hoppas att företagarna kommer att märka skillnad om ett tag.

Här kan du se hela SKR:s undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.