Publicerad:

 ”Vi har de roligaste och ärligaste kunderna”

Vår satsning på lekplatser och skolgårdar har lett till ökad nöjdhet hos invånarna. Vi pratar lite med de som jobbar med skötsel och drift av dessa ytor.

Det satsas på lekparker i kommunen, både på etablering av nya platser men också upprustning och förbättring av befintliga, och det har gett resultat.

Vi ser i våra mätningar att nöjdheten bland invånarna kring lekredskap och lekplatser har ökat med 7 procent från 2019 till 2022, och det är vi glada och stolta över, säger Richard Källberg, chef för Teknik och natur, Sigtuna kommun.

Joel Dunberg är arbetsledare för gruppen som jobbar med drift och underhåll och som har själv jobbat med lekplatsdrift sedan 2010. Han ger sin syn på arbetet.

En lekplats ska vara en rolig och trygg platsför barn att vara på. Det jobbar vi för dagligen, säger Joel Dunberg med eftertryck.

Gruppens erfarenheter och kunskap gör att de ofta hjälper till med en del av utformning när nya lekparker ska etableras eller befintliga ska byggas om.

Vi har gått leksäkerhetsutbildning vilket är till nytta praktiskt när lekplatser ska utformas. Genom att vi sköter underhåll av de här ytorna ser vi också vad som är populärt. Det som slits snabbt är omtyckt och används mycket, säger Joel Dunberg.

Förutom att lekplatser och skolgårdar i stort sett dagligen antingen inspekteras direkt eller i samband med andra driftärenden så besiktigas de varje höst av en oberoende besiktningsman. Detta leder till en åtgärdslista som gruppen jobbar med enligt en prioriteringsordning, där större fel åtgärdas först och med snabb åtgärdstid.

Vi jobbar för barnen och de är de roligaste och ärligaste kunderna, avslutar Joel Dunberg med ett skratt.

Två personer monterar upp nya stora gungor på en skolgård

Nya nya gungor och ny gungställning görs i ordning på en skolgård