Publicerad:

Destinationsbolaget föreslås bli helt kommunägt

På kommunfullmäktige den 30 mars kommer beslut tas om Sigtuna kommun ska starta en process att förvärva samtliga aktier i Destination Sigtuna.

I slutet av 2022 beslutade styrelsen för Destination Sigtuna att låta Sigtuna kommun ta ställning till ett övertagande av aktiebolaget.
På måndagkvällen den 13 februari var det en enig kommunstyrelse som valde att ta förslaget vidare till fullmäktige.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande tillika Destination Sigtunas ordförande, säger:

Destinationen Sigtuna har en fantastisk potential, med vårt unika läge med Arlanda och med vår intressanta och långa historia. Vi ser att det finns mycket mer att hämta hem som skulle gynna såväl vårt näringsliv som hela kommunen. Med ett helhetsgrepp och bra samverkan mellan kommunens olika verksamheter och närings- och föreningslivet ser vi att det finns möjlighet till stora synergieffekter. Uppsala och Västerås är framgångsexempel på detta.

Birgitta Pettersson, kommundirektör, tillägger:

Kommunens näringslivschef Annika Bröms har ju sedan årsskiftet även rollen som VD för destinationsbolaget. Arbetet i dessa roller tangerar varandra på ett mycket bra sätt. Det blir dessutom tydligare för alla parter när liknande frågor drivs inom samma organisation.

Destination Sigtuna AB bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala näringslivet.
Kommunstyrelsens förslag är alltså att kommunfullmäktige på kommande sammanträde ska besluta att Sigtuna kommun inleder en process för att kunna bli ägare till samtliga aktier, till ett värde om 100 kronor per aktie. Förvärv av minoritetsägares aktier bedöms uppgå till maximalt 116000 kronor.

Destination Sigtunas uppdrag är att stärka kommunens attraktionskraft som destination för besökare från hela världen, samt att stärka det lokala näringslivet.

Många människor står i grupp och tittar på en gammal kyrkoruin

Kommunstyrelsen kommer att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att starta en process för att Sigtuna kommun ska förvärva samtliga aktier i bolaget. Foto: Rosie Alm