Publicerad:

Besök det forntida Valsta gravfält

Ett nytt frilufts- och forminnesområde finns nu att besöka i kommunen. Valsta gravfält röjs, och nya sittbänkar finns utplacerade. Gör en utflykt till dåtiden, då Valsta gård var en mäktig maktnod och Sverige ännu inte bildats.

Valsta gravfält är ett relativt stort område , med gravar sannolikt från vendeltiden och fram till sen vikingatid. Fältet är kopplat till den mäktiga Valsta gård som låg i området. Det innehåller bland annat en stor grav som tillhör en mycket mäktig person, troligtvis en av dem som styrt området från Valsta gård.

Det är alltså en grav för en mycket mäktig och inflytelserik person. Och en gissning är att den är från mellan 550 – 750 e.Kr, perioden precis innan det vi kallar vikingatiden. Då var det mäktiga hövdingar och småkungar som styrde olika mindre områden, det fanns alltså ingen ensam härskare över Svealand, det som senare skulle ingå i det vi kallar Sverige idag, utan det fanns maktnoder i form av stora gårdar. Valsta gård var en sådan. Antagligen var personen en del av den krigararistokrati som styrde vid denna tidpunkt säger Anders Söderberg, arkeolog i Sigtuna kommun.

Nya mätningar utförda 19 okt i år visar att den graven är större än man tidigare trott, över 30 meter i diameter. Det gör att den nu klassas som en kungshög och inte som innan som en storhög. Det betyder inte att det är en regelrätt kung som ligger i den, utan det är högens storlek som klassningen avser. Däremot är det sannolikt att det just är en mäktig hövding eller småkung som ligger begravd där.

Den här perioden, vendeltiden, är lite av en show off-kultur. Det skulle synas vem som var mäktigast, vem som styrde och satte lagar. Då blev stora långhus och stora gravar ett sätt att markera makt. Långhusen skulle gärna synas från långt håll och sätta respekt i resande till fots, till häst och till sjöss. Graven har skadats genom åren och är inte lika hög som den en gång var. Nu har den som en krater i mitten, säger Anders Söderberg.

Under denna tid gick Mälaren ända upp till Märsta, så det var segelbart upp till det område där gården antas ha legat. Exakt punkt var denna storgård legat vet vi inte.

Valsta gravfält är ett stort gravfält som vi gradvis nu röjer och tillgängliggör. Det finns cirka 50 gravar officiellt, men om det skulle ske en utgrävning skulle det med största sannolikhet öka markant. Att vi röjer det nu gör det möjligt att göra utflykter till denna historiska plats. Idag är ett 10-tal gravar framröjda, och arbetet med att rensa sker kontinuerligt.

Besök gärna fältet, varför inte redan nu under höstlovet, ta med fika och insup miljön och historien. Gravfältet ligger i området som kallas Kunghörnet, mellan Valstavägen och Steninge allé.

arkeolog visar kungshögen på Valsta gravfält

Kungshögen på Valsta gravfält. Med över 30 meter i diameter var den ett sätt att visa personens och gårdens maktställning.