Publicerad:

Sigtuna kommun bjuder in företagen till ny mässa

Den 14 december kommer Scandinavian XPO i Arlandastad att vara arena för Sigtuna kommuns Näringslivsdag.
Mässdagen är ett led i arbetet med att få ett bättre företagsklimat.

Bild på glada människor med paraply

Den 14 december bjuder kommunen in till en heldag fylld med seminarier, samtal och mingel. Foto: Caiaimage

Så här säger Annika Bröms, näringslivschef i Sigtuna kommun:

Vi bjuder in till en mässa med seminarier, samtal och mingel, där företagen ska få både kunskap, information och inspiration. Dessutom hoppas vi att de knyter kontakter och har trevligt tillsammans. Just ordet tillsammans är ett nyckelord i det här.

Hon fortsätter:

Vi vill kunna erbjuda ett av Sveriges bästa företagsklimat. Det kan vi bara få genom att ha en bra dialog och kontakt med våra företag. Vi måste göra den här resan tillsammans.


Under dagen kommer såväl politiker som tjänstepersoner att finnas på plats för att samtala, svara på frågor och lyssna kring önskemål.

Vi har en mycket högt ställd målsättning när det gäller företagsklimatet i Sigtuna kommun. Det enda sättet att nå dit är genom kontinuerlig och omfattande dialog med kommunens företag. Näringslivsdagen är en viktig pusselbit i detta arbete, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.


Seminarierna kommer bland annat handla om vad som är på gång och om visioner kring framtiden vad gäller sådant som kommunen har rådighet över, som exempelvis exploateringar, upphandlingar och byggnationer. Andra ämnen som planeras är hållbarhet, kompetensförsörjning, landsbygdsfrågor och samverkan mellan näringslivet och skolan.
Även kommunens yngsta entreprenörer kommer att vara på plats, då det kommer att finnas ett mässområde för UF-företag (Ungt Företagsamhet).

För samtliga företag kommer det finnas möjlighet att ställa ut i egen monter genom att köpa en mässplats.