Publicerad:

Återhämtningsdag för alla som jobbar inom äldre- och omsorgen

Pandemin har varit tuff för många. Inte minst för alla dem som jobbar inom äldre- och omsorgen. För att uppmärksamma den här gruppen och hitta tid till reflektion och återhämtning bjuds de under hösten in till en återhämtningsdag. Första tillfället för återhämtning var idag, tisdag.

Under tisdagen samlades ett 50-tal medarbetare från olika verksamheter inom äldre- och omsorgen för den första anordnade återhämtningsdagen på konferensanläggningen Stora Brännbo i Sigtuna.

Totalt har 650 medarbetare delats upp på 13 återhämtningsdagar som genomförs fram till årsskiftet. Vid varje träff medverkar medarbetare från olika verksamheter och yrkesgrupper inom förvaltningen.

Under dagen får de medverkande bland annat lära sig om hur stress uppstår, vad som förbättrar återhämtning och vad som gör den sämre. De får också tillfälle att tala om tiden som varit och komma med förslag på hur saker kan göras bättre.

Annika Vogel, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, ser återhämtningsdagen som ett tillfälle för medarbetarna att tillsammans få reflektera om de upplevelser man har från pandemin och ta tillvara på erfarenheter.

- Våra medarbetare har gjort en fantastisk insats under pandemin! Det som sällan hinns med under tuffa perioder är tid för eftertanke och reflektion, tid att lyfta blicken framåt. Det är tanken med återhämtningsdagarna, att stanna upp och lyssna in alla som arbetar inom förvaltningen om vad de har för tankar och idéer om framtida förbättringsarbete, säger Annika Vogel.

Föreläsare framför skärmar som visar en stresskurva.

Två coacher håller ihop återhämtningsdagarna.