Publicerad:

Så kan Arlandautredningen påverka Sigtuna kommun

Under fredagen 17 juni presenterade regeringen en utredning kring Arlandas utveckling och framtid. I utredningen föreslås bland annat en Arlandaförhandling, där Sigtuna kommun ska vara en av parterna att delta för inspel.

För att Arlanda flygplats ska utvecklas för att kunna möte framtidens behov av en effektiv och hållbar flygtrafik finns en rad förslag på åtgärder.
Bland annat föreslås regeringen ta initiativ till en Arlandaförhandling. I den ska kommunerna runt flygplatsen samt Swedavia och Trafikverket delta för att komma med viktiga inspel kring ökat bostadsbyggande, större arbetsmarknad, ny infrastruktur och bättre kollektiva transporter.
Detta är något som Sigtuna kommun och Arlandaregionen arbetat för att få till stånd under många år.

Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande säger:

Förhoppningsvis kan det leda till att de nödvändiga investeringarna i vägar, järnvägar och kollektivtrafik med bland annat en utbyggd Märsta station som krävs för ökad tillgänglighet till flygplatsen, äntligen kan bli verklighet.

Nedan är ytterligare förslag från Arlandautredningen som kan komma att påverka Sigtuna kommuns invånare:

  • Förstärka kapaciteten i spår- och väginfrastrukturen till och från Arlanda flygplats utifrån ett tillgänglighets- och robusthetsperspektiv.
  • Sänkta avgifterna för de passagerare som använder snabbflygtåget.
  • Öka andelen passagerarna som åker kollektiva färdmedel till och från Arlanda flygplats till minst 60 procent senast 2030.
  • Stänga Bromma flygplats senast 1 januari 2035.
  • Flyget bör, i enlighet med Sveriges klimatmål, vara fossilfritt senast år 2045.

I Arlandautredningen slås betydelsen av Arlanda flygplats fast med orden:
”Sverige är ett avlångt land, som ligger i utkanten av Europa. Avstånden är långa såväl inom landet som till marknader som är viktiga för svenskt näringsliv. Både Sverige i allmänhet och Stockholmsregionen i synnerhet är beroende av väl fungerande internationella relationer och en god internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats bidrar med både nationell och internationell tillgänglighet. Arlanda flygplats har därför en särställning för Sverige.”

Arbetet med Arlandautredningen har pågått i fyra månader under ledning av regeringens utredare Peter Norman.