Publicerad:

Nya näringslivschefen om kommunens företagsklimat

Svenskt Näringslivs årliga undersökning visar att fler företagare i Sigtuna kommun tycker att företagsklimatet är bra eller mycket bra, jämfört med 2021. Men det är också fler som tycker att det är dåligt.
”Vi har mycket högre ambitioner än resultatet visar”, säger nytillträdde näringslivschefen Annika Bröms.

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen genom att svara på Svenskt Näringslivs enkät.
I år har 153 företag i Sigtuna kommun svarat på enkäten.
Annika Bröms, som tillträdde som näringslivschef i Sigtuna kommun den 30 maj, säger:

Tack till alla företag som har svarat på enkäten. Den ger oss tydlig feedback och visar vad som behöver förbättras. Vi ska bli bättre på serviceinriktad myndighetsutövning.

Av de som svarat tycker 47,4 procent att företagsklimatet i kommunen är bra, snittbetyget bland de svarande ligger på 3,4. Högst betyg i Stockholms region fick Solna och Danderyd med 3,9.

Annika Bröms slår fast:

Kommunen har mycket högre ambitioner för sitt näringslivsarbete än resultaten visar. Målet är att tillhöra de tio främsta kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking. Jag ser fram mot att driva det arbetet i tätt samarbete med företagen i kommunen. Frågorna med lägst betyg: tillgång till kompetens, upphandling och skolans kontakter med näringslivet behöver vi kraftsamla kring.

I enkäten har företagarna även svarat på vad de prioriterar högst, och för 54 procent ligger ökad trygghet och minskad brottslighet överst på önskelistan. Näst högst på prioriteringslistan ligger förbättrad lokal infrastruktur (46 procent) och på tredje plats snabbare handläggning (34 procent).

Av de företag som svarat på enkäten har 59 procent svarat att de haft kontakt med kommunen under senaste året. 52 procent av ärendena har handlat om tillstånd.

Läs mer om enkäten här. Länk till annan webbplats.