Publicerad:

Sigtuna kommun förbereder för evakueringsboenden

Varje dag kommer tusentals människor som flytt kriget i Ukraina till Sverige. Migrationsverkets ankomstboenden räcker inte till och för att klara av situationen måste alla hjälpas åt. Sigtuna kommun har beslutat att bidra genom att iordningställa Sagaskolan och Valsta Sporthall för att tillfälligt kunna erbjuda mat och logi till 180 personer.

Sigtuna kommun har, liksom samtliga övriga Stockholmskommuner, fått en förfrågan från Migrationsverket om att bistå med tillfälliga evakueringsboenden för de som behöver efter att ha flytt kriget i Ukraina. Detta i väntan på att Migrationsverket hittar mer långvariga lösningar.

Sigtuna kommun vill vara delaktig i att hjälpa till att lösa den akuta boendebristen och har meddelat att vi i ett inledande skede kommer kunna iordningställa 180 sängplatser.
Detta förbereder vi för nu och många av kommunens olika verksamheter är engagerade i arbetet.

I Sagaskolan och Valsta Sporthall kommer madrasser att ställas in och bäddas upp. Det planeras för att tillaga och servera tre mål mat till de boende samtidigt som ett anpassat antal duschar måste finnas tillgängliga. Det ska även fixas Wi-Fi till lokalerna och kommunen riggar för att personal ska finnas på plats.

De skolor och föreningar som inte kommer kunna ha sina aktiviteter i Valsta Sporthall är informerade – och vi tackar för förståelsen.