Publicerad:

Ny ordförande i äldre- och omsorgsnämnden

Från årsskiftet är det Kerstin Eriksson (KD) som innehar ordförandeposten i äldre- och omsorgsnämnden. Kerstin tar över efter Josefin Brodd (M), som varit ordförande de senaste två åren.

- Självbestämmande och möjlighet att välja insatser och stöd är oerhört viktigt inom nämndens område. Valfriheten måste vara möjlig oavsett förutsättningar och ålder. Sigtuna kommun har under mandatperioden inlett ett stort förbättringsarbete och det arbetet ska fortsätta. Kontinuitet är också en fråga i fokus, där en viktig del är det arbete som har påbörjats för att heltid ska bli norm, säger Kerstin Eriksson och fortsätter:

Det finns flera andra utvecklingsområden på vilka planering nu pågår för att stärka och förbättra servicen till invånarna. Bland annat arbetar vi för att stärka medborgardialogen gällande frågor som rör kommunens seniorer samt samverkan och dialog med civilsamhällets organisationer.

Kerstin Eriksson är ledamot i kommunfullmäktige sedan 2018, har tidigare varit ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt individ- och familjeomsorgsnämnden. Från och med 1 januari 2022 är hon nu ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Josefin Brodd (M) återgår till sin roll som vice ordförande, den roll hon hade innan hon tillfälligt tog över ordförandeskapet vid årsskiftet 19/20 då Karsten Bjärbo (KD) på grund av hälsoskäl tvingades kliva av uppdraget.

- Pandemin har såklart präglat arbetet och tyvärr blev mycket av det planerade utvecklingsarbetet under 2020 satt på paus. Den extrema situation vi då befann oss i gav däremot värdefulla insikter om vilka satsningar som behövs framåt. Förra året var intensivt, men i en positiv bemärkelse till skillnad från föregående år. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta för en bättre äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta tillsammans med Kerstin Eriksson, säger Josefin Brodd (M), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Den politiska ledningen (M, C, L, KD och SfS) har gemensamt bestämt att samtliga styrande partier ska garanteras en ordförandepost i någon av kommunens nämnder eller utskott. Posten som ordförande i äldre- och omsorgsnämnden är sedan tidigare vikt åt KD.

Kerstin Eriksson (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Kerstin Eriksson (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. Foto: Kari Kohvakka